Skip to main content

Podnikáme zodpovedne

Zaviazali sme sa podporovať etickú, transparentnú a inkluzívnu firemnú kultúru. Zameriavame sa na podporu starostlivosti o zdravie a dodržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov po celom svete

Etika

My všetci, naši zamestnanci aj dodávatelia, rešpektujeme najvyššie štandardy transparentného a férového správania a integrity.

Kvalita a bezpečnosť

Zaviazali sme sa vyrábať naše lieky v čo najvyššej kvalite a zároveň zaistiť bezpečnosť zamestnancov na našich pracoviskách.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Myslíme na budúcnosť – s našimi dodávateľmi spolupracujeme na znížení dopadov nášho podnikania na životné prostredie a na optimalizácii nákladov.

Zodpovedný výskum

Dodržiavame vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti vo všetkých fázach klinického výskumu vrátane oblasti bioetiky, realizácie klinických štúdií, používania nových technológií a šetrného prístupu k zvieratám.

Životné prostredie

Usilujeme sa o to, aby všetka naša činnosť bola v súlade s ochranou životného prostredia.

Výborný zamestnávateľ

Podporujeme inkluzívnu firemnú kultúru a vážime si široké spektrum názorov a nápadov.