employees hallways extra

Podnikáme zodpovedne 

Zaviazali sme sa podporovať etickú, transparentnú a inkluzívnu firemnú kultúru. Zameriavame sa na podporu starostlivosti o zdravie a dodržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov po celom svete

My všetci, naši zamestnanci aj dodávatelia, rešpektujeme najvyššie štandardy transparentného a férového správania a integrity.

Zaviazali sme sa vyrábať naše lieky v čo najvyššej kvalite a zároveň zaistiť bezpečnosť zamestnancov na našich pracoviskách.

Myslíme na budúcnosť – s našimi dodávateľmi spolupracujeme na znížení dopadov nášho podnikania na životné prostredie a na optimalizácii nákladov.

Dodržiavame vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti vo všetkých fázach klinického výskumu vrátane oblasti bioetiky, realizácie klinických štúdií, používania nových technológií a šetrného prístupu k zvieratám.

Usilujeme sa o to, aby všetka naša činnosť bola v súlade s ochranou životného prostredia.

Podporujeme inkluzívnu firemnú kultúru a vážime si široké spektrum názorov a nápadov.