Skip to main content

Všeobecné lekárstvo

Dlhodobo sa zameriavame taktiež na výskum a vývoj liekov v iných terapeutických oblastiach, v ktorých liečba chýba, alebo už existujú len veľmi obmedzené liečebné možnosti. Vždy nám ide predovšetkým o zlepšenie kvality života pacientov.

Zdravie žien

V súčasnosti vyvíjame lieky na tlmenie prejavov endometriózy a maternicových myómov, čo sú choroby postihujúce milióny žien na celom svete. Obidve ochorenia sú veľmi časté a sú sprevádzané rôznymi chronickými komplikáciami.

Endometrióza

Endometrióza je bolestivé ochorenie maternice, ktoré celosvetovo postihuje približne 176 miliónov žien v reprodukčnom veku. Snažíme sa pomôcť pacientkam zvládnuť vhodnou liečbou endometriózu a často veľmi vysiľujúce bolesti, ktoré ju sprevádzajú. K februáru 2016 sme zrealizovali doposiaľ najväčšie klinické štúdie v oblasti liečby endometriózy a naďalej sa usilujeme o schválenie liečby na najčastejšie prejavy tohto ochorenia.

Maternicové myómy

Maternicové myómy, nazývané tiež leiomyómy či fibroidy, sú nezhubné nádory svalových tkanív maternice. Najčastejšie sa objavujú u žien vo veku 30 až 40 rokov a bývajú sprevádzané radom bolestivých prejavov. Pre ženy so silným menštruačným krvácaním spojeným s myómami existujú v súčasnosti len obmedzené možnosti nechirurgickej liečby. Aktuálne realizujeme niekoľko klinických štúdií hodnotiacich účinnosť novej liečby, ktorá pomáha zmierňovať prejavy maternicových myómov.

Cystická fibróza

Cystická fibróza (CF) je vzácne, život ohrozujúce genetické ochorenie, ktoré po celom svete postihuje 70 000 až 100 000 ľudí. Vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch sa pacienti priemerne dožívajú 35 – 40 rokov, v krajinách, ako sú Salvador, India alebo Bulharsko je to dokonca menej ako 15 rokov. V súčasnosti neexistuje na cystickú fibrózu žiadna liečba. Aktuálne hodnotíme výsledky včasných fáz klinických štúdií s trojkombinovanou liečbou.

Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia alebo diabetické ochorenie obličiek je častá komplikácia pri diabetes a hlavná príčina chronického ochorenia obličiek v rozvojovom svete. Aktuálne realizujeme klinickú štúdiu, ktorá hodnotí účinky skúmaného lieku na progresiu choroby pacientov s chronickým ochorením obličiek stupňa 2 až 4 a diabetom 2. typu.