Naša stratégia

Zameriavame sa na udržateľný rast a riešenie najakútnejších globálnych zdravotných výziev. 

Naša misia ostáva stále rovnaká

Spojenie cielených inovácií a obchodných možností nám dáva príležitosť prinášať na trh produkty, ktoré sa odlišujú od iných a ponúkajú výhody pacientom aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naši zamestnanci po celom svete majú spoločné poslanie – hľadať riešenia s významným prínosom pre pacientov.  

Naše zameranie

AbbVie blue molecule icon

Neustále vyvíjame nové inovatívne lieky

Inovatívne lieky sú významným prínosom pre pacientov, dosahujú klinické výsledky, ktoré ich odlišujú od iných liekov, a majú tiež ekonomickú hodnotu. Do roku 2020 plánujeme uviesť na trh 20 nových liekov či indikácií, ktoré zvýšia štandardy liečby a výrazne pomôžu riešiť nenaplnené zdravotné potreby.

Zistite viac o našom vývoji. 

Blue microscope icon.

Zlepšujeme dostupnosť našich liekov

Naše popredné postavenie na trhu nám umožňuje neustále prinášať naše lieky pacientom po celom svete. Kľúčom k úspechu je naša vysoká výkonnosť a zanietenie.

Zistite viac o našich finančných výsledkoch. 

Blue leaf icon.

Trvalo zlepšujeme našu firemnú kultúru

Našou stratégiou je prilákať a rozvíjať najlepšie talenty. Dosahujeme to tým, že podporujeme kultúru inovácií, ktoré majú významný dopad na kvalitu života pacientov.

Zistite, aké to je pracovať v AbbVie. 

"Stratégiou AbbVie je prinášať inovatívne lieky, ktoré majú významný dopad na ľudské životy. To je dôvodom, prečo sme úspešní a schopní vytvárať hodnoty ako pre našich pacientov, tak aj pre akcionárov."

Richard A. Gonzalez, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ