Skip to main content

Naša stratégia

Zameriavame sa na udržateľný rast a riešenie najakútnejších globálnych zdravotných výziev. 

Naša misia ostáva stále rovnaká

Spojenie cielených inovácií a obchodných možností nám dáva príležitosť prinášať na trh produkty, ktoré sa odlišujú od iných a ponúkajú výhody pacientom aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naši zamestnanci po celom svete majú spoločné poslanie – hľadať riešenia s významným prínosom pre pacientov. 

Poslanie AbbVie:

vytvoriť inovatívnu špecializovanú biofarmaceutickú spoločnosť zameranú na pacientov, ktorá svojimi vynikajúcimi výsledkami a neustálym vývojom nových inovatívnych liekov dosahuje udržateľnú a najvyššiu možnú výkonnosť.

Naše zameranie

Neustále vyvíjame nové inovatívne lieky

Inovatívne lieky sú významným prínosom pre pacientov, dosahujú klinické výsledky, ktoré ich odlišujú od iných liekov, a majú tiež ekonomickú hodnotu. Do roku 2020 plánujeme uviesť na trh 20 nových liekov či indikácií, ktoré zvýšia štandardy liečby a výrazne pomôžu riešiť nenaplnené zdravotné potreby.

Zistite viac o našom vývoji. 

Zlepšujeme dostupnosť našich liekov

Naše popredné postavenie na trhu nám umožňuje neustále prinášať naše lieky pacientom po celom svete. Kľúčom k úspechu je naša vysoká výkonnosť a zanietenie.

Zistite viac o našich finančných výsledkoch. 

Trvalo zlepšujeme našu firemnú kultúru

Našou stratégiou je prilákať a rozvíjať najlepšie talenty. Dosahujeme to tým, že podporujeme kultúru inovácií, ktoré majú významný dopad na kvalitu života pacientov.

Zistite, aké to je pracovať v AbbVie.