Skip to main content

Neurovedy

Realizujeme výskum niekoľkých neurodegeneratívnych porúch, akými sú napríklad Alzheimerova choroba, roztrúsená skleróza a Parkinsonova choroba.

Naše centrum výskumu pre neurovedy

V máji 2016 sme otvorili v Cambridge v štáte Massachusetts výskumné centrum Foundational Neuroscience Center (FNC) s rozlohou takmer 4 000 m2. Realizujeme v ňom výskum zameraný na hlbšie porozumenie biologickým mechanizmom, ktoré spôsobujú neurodegeneratívne ochorenia. Naším cieľom je identifikovať nové liečebné prístupy, ktoré prinesú úľavu pacientom s týmito chronickými a vyčerpávajúcimi ochoreniami.

Alzheimerova choroba

S rastúcim počtom pacientov a ošetrovateľov, ktorí hľadajú pomoc v rámci zdravotníckeho systému, sa Alzheimerova choroba stáva pre spoločnosť stále aktuálnejšou výzvou. Súčasná liečba rieši iba prejavy tohto ochorenia a nedokáže predísť jeho rozvoju alebo zvrátiť už vzniknuté poškodenia. S poprednými svetovými odborníkmi na Alzheimerovu chorobu spolupracujeme na identifikácii spôsobov, ktoré dokážu zastaviť ochorenie v jeho najrannejších fázach. V oblasti liečby Alzheimerovej choroby a progresívnej supranukleárnej obrny (PSP) realizujeme výskum anti-tau protilátky, ktorý je v súčasnosti v 2. fáze klinického vývoja.

Zistite viac o našom boji s Alzheimerovou chorobou.

Video still of older couple sitting on a couch

Zistili sme, že proteín tau môže byť hlavnou príčinou rozvoja Alzheimerovej choroby, a preto sme sa rozhodli ju zastaviť.

Roztrúsená skleróza

Roztrúsená skleróza (RS) je progresívna chronická porucha nervového systému, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u pacientov vo veku od 20 do 40 rokov. Pri RS napáda imunitný systém proteín myelín, ktorý vytvára ochranný obal nervových vlákien. Akonáhle RS spôsobí poškodenie myelínu, dochádza k narušeniu komunikácie medzi neurónmi a následne k rastúcemu úbytku neurónov, atrofii a postupne aj k významnému postihnutiu. Usilujeme sa o nájdenie riešenia pre pacientov s RS, a preto v súčasnosti podporujeme možnosti liečby, ktoré zlepšujú ochranu nervov a napomáhajú regenerácii neurónov.

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje viac ako 10 miliónov osôb na svete. Okrem našej existujúcej liečby pokročilých štádií Parkinsonovej choroby aktuálne skúmame ďalšie možnosti, ktoré by pacientom priniesli nový spôsob liečby tohto progresívneho chronického ochorenia. Vyvíjame taktiež nový systém podávania našej existujúcej liečby, ktorý by mal zvýšiť komfort pacientov aj osôb starajúcich sa o pacientov.