Skip to main content

Náš výskum ovplyvňuje životy ľudí

Výskum a inovácie sú základom pôsobenia našej spoločnosti. Naše aktivity sa však nesústreďujú len na vývoj liekov, ktoré v laboratóriách vykazujú dobré výsledky – zvyšujeme súčasné štandardy zdravotnej starostlivosti tak, aby mala väčší prínos pre našich pacientov. 

Viac ako 1 400 odborných prác

Vedeckí pracovníci AbbVie publikovali v roku 2020
viac ako 1 400 odborných prác, z ich poznatkov môžu čerpať
aj ostatní vedci.

Terapeutické oblasti

Výskum v oblastiach s nenaplnenými medicínskymi potrebami

Neustále hľadáme nové spôsoby riešenia najzávažnejších zdravotných výziev. Sústreďujeme sa predovšetkým na tie terapeutické oblasti, v ktorých sme už preukázali svoje odborné znalosti a kde veríme, že môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky v liečbe.

Kde pôsobíme

Štrnásť krajín s centrami výroby, výskumu a vývoja

Proces vývoja liečiv

Od výskumu cez klinické hodnotenia až po schválenie regulačnými úradmi; zistite viac  o tom, ako sa dostáva nová liečba k pacientom. 

Technológie a platformy

Prinášame pacientom lepšie riešenia

Naším cieľom je podporovať prostredníctvom investovania do prelomových technológií a platforiem inovácie vo vývoji našich liekov a prinášať pacientom lepšie medicínske riešenia.

Výskum a vývoj

Oddaní novým objavom

Naši výskumní pracovníci rozširujú vývoj našich liekov predovšetkým v oblasti liečby nádorových, autoimunitných a neurodegeneratívnych ochorení. 

Klinické hodnotenia

Prehlbujeme úroveň medicínskeho poznania

V každej terapeutickej oblasti, ktorou sa zaoberáme, máme vo vývoji nové molekuly. Rozhodujúcou fázou vývoja nových liekov je klinický výskum. Jeho súčasťou sú klinické hodnotenia, ktoré posudzujú bezpečnosť a účinnosť novej liečby.

"Naším hlavným poslaním je výskum a vývoj nových liekov, ktoré majú potenciál zmeniť štandardy liečby pacientov bojujúcich so závažnými a často život ohrozujúcimi ochoreniami."

Dr. Michael Severino, výkonný viceprezident, riaditeľ pre výskum a vývoj

Naše lieky

Portfólio liekov

Naším cieľom je vyvíjať inovatívne lieky na ochorenia, pri ktorých doposiaľ chýba efektívna liečba. Schválenie a použitie našich liekov sa môže v jednotlivých krajinách sveta líšiť.