Náš výskum ovplyvňuje životy ľudí

Výskum a inovácie sú základom pôsobenia našej spoločnosti. Naše aktivity sa však nesústreďujú len na vývoj liekov, ktoré v laboratóriách vykazujú dobré výsledky – zvyšujeme súčasné štandardy zdravotnej starostlivosti tak, aby mala väčší prínos pre našich pacientov. 

1 130 odborných prác

Vedeckí pracovníci AbbVie publikovali v roku 2018 celkovo 1 130 odborných prác. Čerpať z nich môžu aj ostatní vedci.

Terapeutické oblasti 

Výskum v oblastiach s nenaplnenými medicínskymi potrebami

Neustále hľadáme nové spôsoby riešenia najzávažnejších zdravotných výziev. Sústreďujeme sa predovšetkým na tie terapeutické oblasti, v ktorých sme už preukázali svoje odborné znalosti a kde veríme, že môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky v liečbe.

Kde pôsobíme

Osem najmodernejších centier výskumu a vývoja:

Lake County, Illinois, USA

Redwood City, Kalifornia, USA

Sunnyvale, Kalifornia, USA (Pharmacyclics)

South San Francisco, Kalifornia, USA

Cambridge, Massachusetts, USA 

Worcester, Massachusetts, USA

Ludwigshafen, Nemecko

Tokio, Japonsko

 

 

Proces vývoja liečiv

Od výskumu cez klinické hodnotenia až po schválenie regulačnými úradmi; zistite viac  o tom, ako sa dostáva nová liečba k pacientom. 

A close up female scientist wearing goggles and building a prototype.
Technológie a platformy

Prinášame pacientom lepšie riešenia

Naším cieľom je podporovať prostredníctvom investovania do prelomových technológií a platforiem inovácie vo vývoji našich liekov a prinášať pacientom lepšie medicínske riešenia. 

pipettes black 3
Výskum a vývoj

Oddaní novým objavom

Naši výskumní pracovníci rozširujú vývoj našich liekov predovšetkým v oblasti liečby nádorových, autoimunitných a neurodegeneratívnych ochorení. 

Scientist filling beakers by using a dropper.

Klinické hodnotenia 

Prehlbujeme úroveň medicínskeho poznania

V každej terapeutickej oblasti, ktorou sa zaoberáme, máme vo vývoji nové molekuly. Rozhodujúcou fázou vývoja nových liekov je klinický výskum. Jeho súčasťou sú klinické hodnotenia, ktoré posudzujú bezpečnosť a účinnosť novej liečby.

"Naším hlavným poslaním je výskum a vývoj nových liekov, ktoré majú potenciál zmeniť štandardy liečby pacientov bojujúcich so závažnými a často život ohrozujúcimi ochoreniami."

Dr. Michael Severino, výkonný viceprezident, riaditeľ pre výskum a vývoj

Four test tubes filled with blue liquid.
Naše lieky

Portfólio liekov

Naším cieľom je vyvíjať inovatívne lieky na ochorenia, pri ktorých doposiaľ chýba efektívna liečba. Schválenie a použitie našich liekov sa môže v jednotlivých krajinách sveta líšiť.