Skip to main content

Imunológia

Patríme k popredným odborníkom v oblasti autoimunitných ochorení a ich liečby. Zameriavame sa na vývoj liekov, ktoré zlepšujú štandardy zdravotnej starostlivosti pre súčasné aj budúce generácie.

Skúmame nezmapované oblasti liečby

Pri vývoji imunologických liečebných prípravkov sa neustále usilujeme o inovácie. Berieme do úvahy rôzne vedecké prístupy a hľadáme nové riešenia, aby sme zlepšili starostlivosť o pacientov s radom imunitne podmienených ochorení, pri ktorých stále nie sú naplnené liečebné potreby.

video immunology

Naši vedci sú odhodlaní neustále hľadať riešenia, ktoré budú mať významný dopad na kvalitu života pacientov.