Skip to main content

Onkológia

Usilujeme sa o zlepšovanie života ľudí s nádorovým ochorením.

Čelíme najťažším výzvam v onkológii

Nádorové ochorenia sú nevyspytateľné a neustále sa vyvíjajú. To isté platí aj o našom prístupe v boji s nimi. Spolupracujeme s výnimočnou skupinou vedcov, lekárov, farmaceutov a pacientov, aby sme neustále prehlbovali naše porozumenie týchto ochorení. Spoločne pracujeme na vyriešení najťažších výziev v onkológii.

Odkaz nášho výskumu

Už viac ako 20 rokov sme presvedčení o tom, že najlepšie vedecké poznatky prichádzajú od najlepších vedcov. Spoločne s našimi partnermi pracujeme na vývoji najlepších liekov, ktoré zmenia spôsob liečby nádorových ochorení. Uvedomujeme si, že nové lieky sú pre onkologických pacientov zásadným medzníkom. A to je jedným z dôvodov, prečo naši vedci a výskumní pracovníci neustále vyvíjajú a prinášajú najnovšie prelomové možnosti liečby nádorových ochorení.

AbbVie Oncology: Breaking Ground in Difficult-to-Treat Cancers

Náš inovatívny výskum a vývoj v oblasti onkológie má potenciál meniť spôsob liečby niektorých nádorových ochorení. Pozrite sa, ako naše tímy spolupracujú na nových riešeniach v liečbe nádorových ochorení.