Skip to main content

O AbbVie

Sústreďujeme sa na oblasti s vysokou medicínskou potrebou. Nezostávame ale len pri liečbe ochorení – snažíme sa hľadať riešenia, ktoré budú mať významný dopad na kvalitu života pacientov. Sme AbbVie, biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj inovatívnych liekov.

Čo robíme

Celosvetovo v AbbVie pracuje viac ako 48 000 zamestnancov, medzi ktorými sú vedci, výskumní pracovníci, špecialisti na komunikáciu, výrobní experti aj odborníci na vzťahy s regulačnými úradmi. Prinášame nové prístupy k riešeniu aktuálnych zdravotných výziev – od život ohrozujúcich ochorení až po chronické stavy.

Zameriavame sa predovšetkým na ťažko liečiteľné choroby, kde môžeme pre dosiahnutie vedeckého pokroku využiť naše vlastné odborné znalosti v oblasti výskumu a vývoja. Neustále pracujeme na vytváraní riešení, ktoré presahujú rámec doterajšieho liečenia chorôb a ktoré majú pozitívny vplyv na život pacientov, na spoločnosť a aj na samotnú vedu.

Pacienti: prinášame medicínske riešenia pre stále viac pacientov

Aby sme lepšie porozumeli potrebám pacientov, spolupracujeme s partnerskými inštitúciami, akademickou obcou, klinickými expertmi, poprednými lekármi, vládnymi aj pacientskymi organizáciami. To nám pomáha nachádzať a prinášať nové riešenia, ktoré predstavujú skutočnú zmenu v liečbe. 

Výskum: hľadáme efektívnejšie riešenia pre najťažšie celosvetové medicínske výzvy

Základným stavebným kameňom nášho podnikania sú výskum a inovácie. Náš dynamický prístup a podpora vzájomnej spolupráce nám pomáhajú dosiahnuť vedecký pokrok a umožňujú nám nachádzať efektívnejšie riešenia pri liečbe ochorení, ktoré predstavujú najťažšie globálne zdravotné výzvy. Sústreďujeme sa na výskum, vývoj a produkciu liekov v terapeutických oblastiach, v ktorých sme jasne preukázali naše odborné znalosti a kde vieme ovplyvňovať kvalitu života pacientov. Patria medzi ne tieto oblasti:

  • imunológia
  • onkológia
  • neurovedy
  • virológia
  • starostlivosť o oči
  • estetická medicína

Partnerstvá: spolupracujeme, aby sme vytvárali zmenu

S našimi partnermi sme sa zaviazali k riešeniu najzávažnejších globálnych zdravotných výziev. Spolupracujeme s partnerskými inštitúciami, univerzitami, klinickými expertmi, vládami a pacientskymi organizáciami, aby sme spoločne vyvinuli maximálne úsilie, využili odborné znalosti a zdroje k nachádzaniu efektívnych riešení v liečbe pacientov po celom svete.

Zodpovednosť: pracujeme s nadšením a zodpovedáme za výsledky našej práce

V AbbVie nám záleží na tom, čo robíme a ako to robíme. Prekračujeme rámec medicíny – naše zdroje využívame k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a života v spoločnosti. Zaviazali sme sa:

Zlepšovať zdravotnú starostlivosť. Zameriavame sa na nenaplnené medicínske potreby a usilujeme sa o zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách sveta.

Správať sa zodpovedne. To je základom nášho podnikania. Dali sme prísľub vytvárať etickú, transparentnú a inkluzívnu kultúru nášho podnikania, ktorá povedie k udržateľnému rastu.

Podporovať komunity. Spolupracujeme s miestnymi komunitami, ktoré sú často odkázané na pomoc druhých.

Firemná kultúra: podporujeme inovácie a objavy

Podporujeme diverzitu a inklúziu, ktorá je založená na akceptovaní rôznorodosti. Pracujú u nás ľudia zastupujúci široké spektrum komunít, ktorým celosvetovo poskytujeme naše služby. Práca v AbbVie je pre nás viac ako len bežné zamestnanie. Je to profesionálne poslanie, ktoré nás napĺňa, pretože prispieva k zlepšovaniu kvality života ľudí po celom svete. A pokiaľ ide o zdravie pacientov, podporujeme tie najlepšie nápady bez ohľadu na to, kde sa zrodili.

Naša história

Spoločnosť AbbVie bola založená v roku 2013, no jej korene siahajú do ďalekej minulosti. V roku 2013 sme sa oddelili od spoločnosti Abbott, ale zdieľame s ňou naďalej rovnaké hodnoty a máme spoločné aj silné vyhliadky na úspech v budúcnosti.

Naše meno predstavuje spojenie medzi minulosťou a budúcnosťou. Po rozdelení sa z AbbVie vytvoril nový typ spoločnosti – biofarmaceutická firma. Spájame stabilitu, globálnu pôsobnosť, zdroje a obchodné zručnosti farmaceutickej spoločnosti so zameraním a kultúrou, ktorá je príznačná pre biotechnologický sektor.

V súčasnosti sa viac ako 48 000 našich zamestnancov po celom svete zameriava na poskytovanie inovatívnych liekov a terapií, ktoré majú významný prínos pre pacientov.