Kontaktné informácie

AbbVie s.r.o.

City Business Center II
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2

Telefón: +421 2 50 500 777
Fax: +421 2 50 500 799
E-mail: info-sk@abbvie.com
Web: www.abbvie.sk

Kontakt pre médiá

Ing. Eva Šebestová
Communications & Patient Relations Director
E-mail: eva.sebestova@abbvie.com

Hlásenie nežiaducich účinkov

Martina Hrešová
Pharmacovigilance Specialist
E-mail: safety-sk@abbvie.com
Mobil: +421 917 227 007
Telefón: +421 2 50 500 777
Fax: +421 250 500 772

Informácie o distribúcii

Dušan Baksa
Logistics & Quality Manager
E-mail: dusan.baksa@abbvie.com

Nedostatky v kvalite liekov, reklamácie

Miroslava Nováková
Quality Assurance Manager
E-mail: sk-complaints@abbvie.com
Mobil: +421 911 819 367