Skip to main content

Kontaktné informácie

AbbVie s.r.o.

City Business Center II
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2

Telefón: +421 250 500 777
Fax: +421 250 500 799
E-mail: info-sk@abbvie.com
Web: www.abbvie.sk

Kontakt pre médiá
Ing. Eva Šebestová

Communications & Patient Relations Director
E-mail: eva.sebestova@abbvie.com

Hlásenie nežiaducich účinkov
Martina Hrešová

Pharmacovigilance Specialist
E-mail: safety-sk@abbvie.com
Mobil: +421 917 227 007
Telefón: +421 250 500 777

Informácie o distribúcii
Dušan Baksa

Logistics & Quality Manager
E-mail: dusan.baksa@abbvie.com

Nedostatky v kvalite liekov, reklamácie
Miroslava Nováková

Quality Assurance Manager
E-mail: sk-complaints@abbvie.com
Mobil: +421 911 819 367

Odborný informačný servis
Medicínske oddelenie
E-mail: czskmedinfo@abbvie.com
Telefón: +421 250 500 767

Allergan Aesthetics,
an AbbVie company s.r.o.

City Business Center II
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2

Telefón: +421 250 500 777
Fax: +421 250 500 799
E-mail: info.slovakia@allergan.com
Web: www.abbvie.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov
E-mail: safety-sk@abbvie.com
Mobil: +421 917 227 007
Telefon: +421 250 500 777

Odborný informačný servis
Medicínske oddelenie
E-mail: czskmedinfo@abbvie.com
Telefón: +421 250 500 767