Skip to main content

Kontaktné informácie

AbbVie s.r.o.

City Business Center II
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2

Telefón: +421 250 500 777
E-mail: [email protected]
E-mail Allergan Aesthetics, an AbbVie company, s. r. o.: [email protected]
Web: www.abbvie.sk

Kontakt pre médiá
Ing. Eva Šebestová

Communications & Patient Relations Director
E-mail: [email protected]

Hlásenie nežiaducich účinkov
Martina Hrešová

Pharmacovigilance Specialist
E-mail: [email protected]
Mobil: +421 917 227 007

Informácie o distribúcii
Dušan Baksa

Logistics & Quality Manager
E-mail: [email protected]

Nedostatky v kvalite liekov, reklamácie
[email protected]
Všetku ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa sťažností (napr. otázky a pod.) je potrebné zasielať na adresu:
[email protected]

Odborný informačný servis
Medicínske oddelenie
E-mail: [email protected]
Telefón: +421 250 500 767

Etická linka pre oznamovateľov
Formulár vo slovenskom jazyku
English language form