Skip to main content

Online oznámenie AbbVie o ochrane osobných údajov

S účinnosťou od 25. 5. 2018

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvetľuje, ako spoločnosť AbbVie s. r. o., Karadžičova 10, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovensko, (ďalej len „AbbVie“) zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje a prijíma od používateľov prostredníctvom formulárov, webových stránok, mobilných internetových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych a offline služieb a produktov kontrolovaných spoločnosťou AbbVie, ktoré sa vzťahujú na toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej súhrnne „Služby AbbVie”).

Súhrn

Táto súhrnná časť poskytuje stručný prehľad nášho oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, prečítajte si, prosím, nižšie úplné oznámenie o ochrane osobných údajov.

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme

AbbVie zhromažďuje prostredníctvom Služieb AbbVie nasledujúce typy údajov:

 • Údaje, ktoré poskytujete. Osobné údaje a zdravotné údaje, ktoré poskytujete, keď sa registrujete pre naše produkty alebo služby, keď poskytujete odpovede v našich dotazníkoch alebo prieskumoch alebo keď kontaktujete zákaznícky servis AbbVie.
 • Údaje zhromažďované automaticky. Vaša IP adresa a neidentifikujúce údaje o vašom používaní Služieb AbbVie sa môžu zhromažďovať automaticky pomocou sledovacích technológií, napríklad súborov cookie. Váš softvér prehliadača webových stránok môže byť nastavený tak, aby odmietal všetky súbory cookie. Súbory cookie však umožňujú využiť niektoré základné funkcie webovej stránky, ktoré nemusia fungovať, ak súbory cookie zamietnete.
 • Údaje zhromažďované z iných zdrojov. Môžeme
  kombinovať .  Môžeme kombinovať údaje o vás získané zo Služieb AbbVie, údaje získané offline a údaje od externých strán.

Ako používame vaše údaje

AbbVie používa údaje, ktoré zhromažďujeme, na niekoľko účelov, najmä:

 • na poskytovanie programov a služieb AbbVie, ktoré požadujete.
 • aby prispôsobila Služby AbbVie vašim potrebám a spríjemnila vám ich používanie.
 • vo všeobecnosti na vylepšovanie našich produktov a Služieb AbbVie a na iné interné podnikateľské účely.

Kedy vaše údaje zdieľame

AbbVie nepredáva ani nezverejňuje bez vášho súhlasu vaše osobné údaje neprepojeným tretím stranám, s výnimkou:

 • pridružených spoločností a externých poskytovateľov služieb na poskytovanie služieb a informácií na našich stránkach, vrátane online marketingu a inzercie a na podporu našich obchodných operácií. Vyžadujeme od týchto strán, aby zaobchádzali s osobnými údajmi v súlade s príslušnými zmluvnými ustanoveniami o ochrane a zabezpečení osobných údajov a týmto Oznámením o ochrane osobných údajov.
 • inej spoločnosti v súvislosti s predajom alebo prevodom jedného z našich produktových radov alebo divízií, ktorý zahŕňa služby poskytované prostredníctvom jednej alebo viacerých Služieb AbbVie.
 • štátnych regulačných orgánov alebo ak je to inak potrebné, aby spoločnosť AbbVie splnila povinnosť stanovenú zákonom.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o vás, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Položte svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov tu.

Prípadne môžete poslať list na adresu Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Nemecko (do rúk: poverenca na ochranu osobných údajov v EÚ).

Zabezpečenie

Spoločnosť AbbVie má zavedené príslušné kontroly a technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ale keď zdieľate osobné údaje online, existuje vždy nejaké riziko, že neoprávnená tretia strana môže získať prístup k vašim údajom.

Globálny prístup k našim stránkam

Prenos osobných údajov medzi spoločnosťou AbbVie s.r.o., jej materskou spoločnosťou AbbVie Inc. v Spojených štátoch amerických a inými pridruženými spoločnosti AbbVie sa riadi dohodou o prenose údajov medzi pridruženými spoločnosťami AbbVie, ktorá je založená na vzorových zmluvách EÚ o prenosoch údajov správcom údajov.

Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Pravidelne kontrolujte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože môžeme priebežne meniť alebo aktualizovať časti tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a vykonané zmeny či aktualizácie môžu vyžadovať váš súhlas. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na tejto stránke s uvedením nového dátumu účinnosti v hornej časti tejto stránky.

Online oznámenie abbvie o ochrane osobných údajov

S účinnosťou od 25. 5. 2018

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvetľuje, ako spoločnosť AbbVie s. r. o., Karadžičova 10, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovensko, (ďalej len „AbbVie“) zaobchádza s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje a prijíma od používateľov prostredníctvom formulárov, webových stránok, mobilných webových stránok, mobilných aplikácií a iných digitálnych a offline služieb a produktov kontrolovaných spoločnosťou AbbVie, ktoré sa vzťahujú na toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej súhrnne „Služby AbbVie”).

Typy údajov, ktoré zhromažďujeme online

Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a prijímať počas používania Služieb AbbVie, sú opísané v tejto časti a zahŕňajú údaje, ktoré nám poskytujete, a údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky, keď používate Služby AbbVie.

Pre účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov sa pod „osobnými údajmi“ rozumejú všetky údaje, ktoré sa vás týkajú ako identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Príklady osobných údajov zahŕňajú meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Keď sa tieto údaje kombinujú s akýmikoľvek údajmi o zdravotnom stave, odkazujeme na výsledné údaje ako na „zdravotné údaje"". Vaše zdravotné údaje zhromažďujeme prostredníctvom Služieb AbbVie iba s vaším súhlasom alebo ak to vyžadujú právne predpisy.

Údaje, ktoré poskytujete

Nemusíte sa zaregistrovať na službu alebo program, aby ste získali väčšinu informácií, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Služieb AbbVie. Niektorý obsah je však dostupný len pre zaregistrovaných alebo identifikovaných používateľov a prístup k nemu bude vyžadovať vytvorenie profilu alebo poskytnutie špecifických údajov o vás, aby sme vám mohli túto službu poskytnúť.

Osobné údaje, ktoré poskytujete počas registrácie alebo v odpovediach v našich dotazníkoch

Spoločnosť AbbVie zhromažďuje osobné údaje, ktoré poskytujete Službám AbbVie, napríklad prostredníctvom registračného formulára na registráciu do programov a služieb AbbVie, prijímanie marketingových produktov a informácií, kontaktovanie zákazníckeho servisu spoločnosti AbbVie alebo odpovedanie v dotazníkoch alebo prieskumoch AbbVie. To by mohlo zahŕňať:

 • Meno,
 • Kontaktné údaje, napríklad vašu adresa, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu,
 • Registračné údaje, napríklad vaše používateľské meno a heslo,
 • Zdravotné, poistné a demografické údaje podliehajúce vášmu súhlasu v rámci programu na podporu pacientov, prieskumu alebo dotazníka,
 • Údaje o príjme a demografické údaje, keď požadujete finančnú pomoc pre niektorý z našich produktov,
 • Údaje o odmene, keď poskytnete službu spoločnosti AbbVie ako zdravotnícky pracovník,
 • Údaje o zamestnaní, vzdelaní a iné podkladové údaje, keď žiadate o zamestnanie v spoločnosti AbbVie,
 • Údaje o odbornosti, klinickej praxi a vzdelaní, keď sa zúčastňujete ako zdravotnícky pracovník na programe, výskume alebo prieskume, ktorého zadávateľom je spoločnosť AbbVie.

Osobné údaje, ktoré poskytujete počas iných interakcií s AbbVie

Môžete sa obrátiť na spoločnosť AbbVie, aby ste mohli klásť otázky, diskutovať o vašich obavách alebo oznamovať problémy týkajúce sa našich produktov. Ak s AbbVie komunikujete alebo požadujete informácie, môžeme vás požiadať, aby ste poskytli svoje kontaktné údaje, ako aj akékoľvek údaje týkajúce sa zdravia a/alebo osobné údaje, ktoré sú relevantné pre vašu žiadosť.

Údaje, ktoré sa môžu zhromažďovať automaticky

Ak používate Služby AbbVie, môžeme automaticky zhromažďovať určité údaje o používaní a zariadeniach, ako je uvedené nižšie.

IP adresa

Keď navštívite Služby AbbVie, môžeme zaznamenať adresu internetového protokolu (ďalej len „IP“) vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia. IP adresa identifikuje elektronické zariadenie, ktoré používate na prístup k našim stránkam, čo nám umožňuje udržiavať komunikáciu s počítačom, keď vyhľadávate v Službách AbbVie, a prispôsobiť obsah.

Súbory cookie a iné sledovacie technológie

Informácie o používaní Služieb AbbVie zhromažďujeme aj prostredníctvom sledovacích technológií, napríklad súborov cookie a webových signálov. „Cookie" je unikátny numerický kód, ktorý sa prenesie do vášho počítača, aby sledoval vaše záujmy a preferencie a rozpoznal vás ako návštevníka. „Webový signál“ je transparentný grafický obrázok umiestnený na webovej stránke, v e-maile alebo inzercii, ktorý umožňuje sledovanie vecí, napríklad aktivity používateľov a návštevnosť stránok. Tieto technológie pomáhajú zapamätať si vaše predvoľby a umožňujú nám priniesť vám obsah a funkcie, o ktoré budete mať pravdepodobne najväčší záujem, na základe „clickstream“ dát, ktoré zobrazujú vaše predchádzajúce aktivity v Službách AbbVie.

Na analýzu webových stránok používame službu Google Analytics, SiteImprove a Adobe Site Catalyst, a to na základe vášho súhlasu. Ak si neprajete, aby služba Google Analytics zaznamenávala vaše údaje, môžete si na stránku odhlásenia služby Google Analytics a nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics a nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie služby Google Analytics. Pre Siteimprove môžete nájsť odhlásenie v ich vyhláseniach o ochrane osobných údajov, keď navštívite: https://siteimprove.com/en-us/legal/privacy-policy/ a pre Adobe Site Catalyst môžete navštíviť https://www.adobe.com/ro/privacy/opt-out.html

Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookie a ďalších sledovacích technológiách, vrátane toho, ako ich zakázať, navštívte stránku http://youronlinechoices.eu/. Upozorňujeme, že niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok a ich odstránenie alebo zakázanie znižuje funkčnosť webových stránok.

Sledovanie mobilných zariadení

Niektoré Služby AbbVie sú k dispozícii buď ako mobilné aplikácie, alebo mobilné stránky, ktoré môžete použiť vo svojom mobilnom zariadení. Ak používate mobilné zariadenie na prístup a používanie Služieb AbbVie, môžeme k údajom opísaným vyššie navyše zhromažďovať nasledujúce údaje špecifické pre mobilné zariadenia: identifikátor zariadenia alebo reklamy, typ zariadenia, typ hardvéru, kontrolu prístupu k médiám (adresa „MAC“ ), medzinárodnú identitu mobilného zariadenia („IMEI“), verziu mobilného operačného systému, platformu používanú na prístup alebo stiahnutie Služieb AbbVie (napr. Apple, Google, Amazon, Windows), údaje o polohe a údaje o používaní zariadenia a používaní Služieb AbbVie.

Údaje zhromažďované z iných zdrojov

Môžeme kombinovať údaje o vás z návštevy jednej Služby AbbVie s údajmi o vás z návštev iných Služieb AbbVie. Môžeme tiež kombinovať údaje o vás zhromaždené prostredníctvom Služieb AbbVie s údajmi, ktoré sme získali v režime offline, ako aj s údajmi, ktoré nám poskytli tretie strany.

Ako používame vaše údaje

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám poskytli požadované služby, komunikovali s vami, zlepšili vaše skúsenosti so Službami AbbVie, všeobecne vylepšili naše produkty a služby a pre iné interné obchodné účely, ako je podrobnejšie opísané nižšie.

Poskytovanie programov a služieb, ktoré požadujete

Ak sa rozhodnete zaregistrovať do niektorej z našich služieb, použijeme osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom Služieb AbbVie, aby sme odpovedali na vaše otázky, poskytli vám požadované služby, ponúkli optimálnu zákaznícku skúsenosť, splnili naše zmluvné záväzky a/alebo na základe vášho súhlasu.

Marketing

Môžete sa rozhodnúť aj pre prijímanie marketingových informácií od AbbVie, napríklad ponúk týkajúcich sa produktov alebo služieb AbbVie, pozvánok na účasť na prieskumoch o našich produktoch alebo iných upozornení a ponúk. V takýchto prípadoch použijeme váš kontakt a iné osobné údaje na odoslanie marketingových informácií. Môžete sa odhlásiť od prijímania marketingových informácií spôsobom uvedeným v príslušnej marketingovej správe.

Prispôsobené používateľské skúsenosti

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sa môžu použiť na vytvorenie prispôsobených ponúk, informácií alebo služieb prispôsobených vašim záujmom a preferenciám. Tiež môžeme použiť vašu IP adresu a údaje, ktoré získame automaticky pomocou súborov cookie alebo podobných sledovacích technológií na uľahčenie používania našich Služieb AbbVie, ako aj na personalizáciu obsahu poskytovaného na Službách AbbVie predvídaním informácií a služieb, ktoré vás môžu zaujímať. V niektorých prípadoch zhromažďujeme tieto údaje na základe vášho súhlasu. V iných prípadoch zhromažďujeme tieto údaje pre naše oprávnené obchodné záujmy s cieľom optimalizovať a prispôsobovať používateľské skúsenosti.

Zlepšenie podnikania a produktov

Aby spoločnosť AbbVie mohla objaviť nové skutočnosti, ktoré by jej mohli pomôcť lepšie pochopiť potreby zákazníkov a pomôcť zlepšiť, rozvíjať a hodnotiť služby, materiály, programy a liečebné postupy, analyzuje informácie, ktoré ste poskytli, pre svoje oprávnené záujmy v oblasti podnikania a zlepšovania produktov

Analýza a zlepšovanie služieb

Môžeme použiť údaje, ktoré ste poskytli, a údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky o vašom používaní Služieb AbbVie na sledovanie vzorov a preferencií návštevnosti používateľov pre naše oprávnené obchodné záujmy týkajúce sa zlepšenia, analýzy a optimalizácie Služieb AbbVie.

Používanie a uchovávanie údajov

Osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, ak príslušné zákony alebo právne predpisy nevyžadujú inak.

Kedy zdieľame vaše údaje s tretími stranami

Vaše osobné údaje zdieľame iba s tretími stranami, ktoré sú opísané nižšie. Osobné údaje nepredávame ani neprenajímame tretím stranám na ich vlastné marketingové účely.

Pridružené spoločnosti, predajcovia a dodávatelia

Máme vzťahy s rôznymi predajcami a dodávateľmi, vrátane našich pridružených spoločností, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní našej podnikateľskej činnosti a pre ktorých môže byť nevyhnutné mať prístup k vašim osobným údajom v priebehu poskytovania služieb spoločnosti AbbVie. Nedovoľujeme týmto tretím subjektom, aby vaše osobné údaje použili za účelom, ktorý nesúvisí s obchodnou činnosťou spoločnosti AbbVie, a vyžadujeme, aby spracúvali vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom Služieb AbbVie v súlade s príslušnými zmluvnými ustanoveniami o ochrane a zabezpečení osobných údajov a s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov.

Stránky so spoločne prezentovanými značkami

Môžeme spolupracovať s inými spoločnosťami, aby sme vám poskytli obsah alebo služby na základe spoločnej prezentácie značiek alebo tzv. „co-brandingu“. Na stránke so spoločne prezentovanými značkami uvidíte logo AbbVie, ako aj logo co-brandingového partnera. Ak chcete získať prístup k službám dostupným na webových stránkach s kombinovanými značkami, možno budete musieť vyplniť nový online registračný formulár a tieto registračné údaje sa môžu zdieľať s co-brandingovými partnermi AbbVie. Mali by ste si prečítať jednotlivé zásady ochrany osobných údajov našich co-brandingových partnerov, pretože sa môžu líšiť v niektorých ohľadoch od našich zásad. Oboznámenie sa s týmito pravidlami vám pomôže pri rozhodovaní, či poskytnete na takejto webovej stránke svoje údaje.

Správy o produktoch

Ak kontaktujete AbbVie v súvislosti s vašimi skúsenosťami s používaním niektorého z našich produktov, môžeme použiť poskytnuté informácie v správach predkladaných príslušným regulačným orgánom alebo inými spôsobmi, ktoré stanovia právne predpisy. Taktiež môžeme tieto informácie použiť na to, aby sme kontaktovali lekára, ktorý recept vystavil, pokiaľ v súvislosti s užívaním nášho produktu došlo k neočakávanej udalosti.

Zákonné práva a povinnosti

Za určitých obmedzených okolností môže spoločnosť AbbVie potrebovať zverejniť vaše osobné údaje, aby splnila zákonnú povinnosť, napríklad dodržiavanie povinností hlásenia štátnym regulačným orgánom ohľadom bezpečnosti našich farmaceutických výrobkov alebo v súvislosti s predajom alebo prevodom jedného z našich produktových radov alebo divízií, ktoré zahŕňajú služby poskytované prostredníctvom jednej alebo viacerých Služieb AbbVie. V takýchto prípadoch prijmeme maximálne možné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vyhradzujeme si tiež právo používať osobné údaje na vyšetrovanie a trestné stíhanie používateľov, ktorí porušujú naše pravidlá alebo ktorí sa dopúšťajú správania, ktoré je nezákonné alebo škodlivé pre ostatných alebo pre ich majetok.

Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť AbbVie vedome nezhromažďuje ani nepoužíva na Službách AbbVie osobné údaje priamo od detí. Vedome neumožňujeme deťom objednávať si naše produkty, komunikovať s nami alebo používať niektorú z našich online služieb. Ak ste rodič a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo informácie, kontaktujte nás pomocou jednej z nižšie uvedených metód, aby sme mohli spoločne vyriešiť túto záležitosť.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo o osobných údajoch, ktoré o vás zhromažďujeme, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte nárok na prístup k Vašim osobným údajom a na ich opravu, zablokovanie alebo vymazanie, prenos na iného správcu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (to neovplyvňuje zákonnosť predchádzajúcich činností spracúvania údajov ) alebo namietať proti akémukoľvek použitiu osobných údajov. Ak spoločnosť AbbVie nebude môcť poskytnúť požadované informácie alebo vykonať požadovanú zmenu, oznámime vám dôvody takéhoto rozhodnutia. Podľa miestnych právnych predpisov máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu osobných údajov. Svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov predložte tu.

Prípadne môžete poslať list na adresu Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Nemecko (do rúk: poverenca na ochranu osobných údajov v EÚ).

Zabezpečenie údajov

AbbVie má zavedené primerané technické, administratívne, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia a kontroly na zabezpečenie akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených prostredníctvom Služieb AbbVie. Vždy však existuje nejaké riziko, že neoprávnená tretia strana by mohla zablokovať internetový prenos alebo že niekto si nájde spôsob, ako obísť naše bezpečnostné systémy. Vyzývame vás, aby ste prenášali osobné údaje cez internet so zvýšenou opatrnosťou, najmä údaje týkajúce sa zdravia. AbbVie nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie strany nezískajú prístup k vašim osobným údajom, preto pri odovzdávaní osobných údajov Službám AbbVie musíte zvážiť výhody a riziká.

Odkazy na stránky tretích strán a zásuvné moduly sociálnych médií

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na Služby AbbVie, ktoré neodkazujú na toto Oznámenie o ochrane osobných údajov alebo na webové stránky tretích strán, na ktoré môžu odkazovať Služby AbbVie. Služby AbbVie môžu používať zásuvné moduly sociálnych médií (napr. tlačidlo „like“ na Facebooku, tlačidlo „zdieľať“ na Twitteri), ktoré vám umožnia ľahko zdieľať informácie s ostatnými. Keď navštívite Služby AbbVies, môže prevádzkovateľ sociálneho zásuvného modulu umiestniť do vášho počítača alebo iného elektronického zariadenia súbor cookie, ktorý umožňuje tomuto operátorovi rozpoznať osoby, ktoré už navštívili naše stránky. Ak ste pri prezeraní našich Služieb AbbVie prihlásení na webovú stránku sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter), zásuvný modul sociálnych médií umožňuje, aby webová stránka sociálnych médií dostávala informácie, že ste navštívili naše Služby AbbVie. Zásuvný modul sociálnych médií tiež umožňuje webovým stránkam sociálnych médií zdieľať informácie o vašich aktivitách na našich Službách AbbVie s ostatnými používateľmi webových stránok sociálnych médií. Tieto nastavenia zdieľania sú spravované webovými stránkami sociálnych médií a riadia sa ich pravidlami ochrany osobných údajov.

Globálny prístup k našim stránkam

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosťou AbbVie s. r. o, ale údaje, ktoré poskytnete, budú prístupné našim pridruženým spoločnostiam, predajcom a dodávateľom v iných krajinách. Ak navštívite túto stránku z inej ako vašej domovskej krajiny, vaša komunikácia s nami bude nevyhnutne viesť k prenosu informácií cez medzinárodné hranice. Osobné údaje sa môžu prenášať do našej materskej spoločnosti AbbVie Inc. v Spojených štátoch amerických alebo do iných pridružených spoločnosti AbbVie, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú poskytuje vaša krajina. Aby sme zabezpečili primeranú ochranu vašich osobných údajov uzatvorili sme so spoločnosťou AbbVie Inc. Dohodu o prenose osobných údajov medzi pridruženými spoločnosťami, ktorá je založená na vzorovej zmluve EÚ pre prenos údajov správcom a zahŕńa všetky prenosy osobných údajov medzi pridruženými spoločnosťami AbbVie na celom svete s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu vašich osobných údajov. Kópiu môžete získať odoslaním e-mailu na adresu privacyoffice@abbvie.com. Akékoľvek prenosy osobných údajov tretím stranám mimo EHP sa budú vykonávať v súlade s medzinárodnými obmedzeniami prenosu údajov, ktoré platia podľa právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov, a ak je to relevantné, aj používaním vzorových zmlúv EÚ pre prenos údajov spracovateľom.

Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Osobné údaje budeme používať iba spôsobom, ktorý je popísaný v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov platnom v čase, kedy boli údaje od vás zhromaždené alebo na základe vášho oprávnenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť podmienky tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov, po vyžiadaní prípadného nutného súhlasu alebo na základe právnych predpisov. Všetky zmeny tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov sa na tejto stránke premietnu s novým dátumom účinnosti. AbbVie vám odporúča, aby ste pravidelne kontrolovali toto Oznámenie o ochrane osobných údajov, či neobsahuje nejaké zmeny. Akékoľvek osobné údaje zhromaždené počas vášho ďalšieho používania Služieb AbbVie sa budú spracúvať v súlade s aktuálne platným znením Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Späť na začiatok