Skip to main content

Inklúzia a diverzita

Dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry je diverzita. Našim zamestnancom poskytujeme všetky nástroje, tréningy a skúsenosti, ktoré potrebujú k rozvoju svojho potenciálu.

Inklúzia a diverzita v AbbVie

Pomáhame pacientom vo viac ako 170 krajinách sveta. Každý z nich je iný a bojuje s inými zdravotnými problémami. Mať rôznorodý tím a inkluzívnu kultúru je preto nevyhnutnosťou.

Richard A. Gonzalez, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

"Vývoj a distribúcia inovatívnych liekov, ktoré pacientom zachraňujú život, si vyžaduje rozdielne prístupy a uvažovanie. Aby sme mohli plniť naše poslanie dnes aj v budúcnosti, je pre nás zásadné spolupracovať s odborníkmi z rôznych oblastí a s rozdielnym myslením."

Richard A. Gonzalez, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ

Rozvíjajte svoj potenciál s naším programom Employee Resource Groups (ERG)

Program ERG združuje ľudí, ktorí majú spoločný záujem podporovať nielen rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie. Zameriava sa tiež na mentoring, networking, profesionálny rozvoj a získavanie talentov. Navyše, vedia sa pritom aj zabávať!

Pridajte sa k jednej z našich skupín ERG*:

*Nie všetky skupiny ERG pôsobia vo všetkých krajinách.

video inclusion

Rozvíjajte svoju kariéru pomocou mentoringu

Sme presvedčení, že mentoring je skvelý spôsob, ako rozvíjať svoju kariéru – či už mentoring prijímate, alebo ho poskytujete. Ponúkame celý rad mentoringových programov, ktoré podporujú našu kultúru vzájomnej spolupráce. Mentoring má v AbbVie množstvo foriem a pomáha zamestnancom vo všetkých fázach ich kariérneho rozvoja, či už ide o partnerstvo medzi dvoma kolegami alebo neformálny spôsob načúvania.

Ocenenie za inklúziu a diverzitu

Za náš prístup k diverzite sme získali rad ocenení, ako sú Working Mother, Diversity Inc, Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index či Illinois Hires Heroes Consortium. Pozrite sa na všetky naše ocenenia.