Skip to main content

People. Passion. Possibilities.®

V AbbVie spájame vedecký pokrok s odbornými vedomosťami a nadšením, aby sme dokázali riešiť aj tie najnáročnejšie výzvy v oblasti zdravia a významne tak prispeli k zvyšovaniu kvality života pacientov. Pozrite sa bližšie, ako sa v celosvetovom meradle podieľame na zlepšovaní zdravotnej starostlivosti. 

48 tisíc zamestnancov

Sme globálny tím vedcov, výskumných pracovníkov, špecialistov na komunikáciu, výrobných expertov a odborníkov na vzťahy s regulačnými úradmi. Neustále pracujeme na hľadaní riešení, ktoré presahujú rámec súčasnej liečby závažných ochorení a majú pozitívny vplyv na skvalitnenie života pacientov, spoločnosť a tiež na samotnú vedu.

O AbbVie

Biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum

Sústreďujeme sa na oblasti, ktoré si vyžadujú inovatívne medicínske riešenia. Neostávame však len pri liečbe ochorení, napĺňame tiež potreby ľudí a spoločností v oblasti zdravia po celom svete. 

Usilujeme sa zlepšovať zdravotnú starostlivosť a zvyšovať kvalitu života

Výskumná činnosť a inovácie sú základnými stavebnými kameňmi pôsobenia našej spoločnosti. Zameriavame sa na výskum, vývoj a dodávanie liekov v terapeutických oblastiach, v ktorých sme preukázali odborné znalosti a kde dokážeme ovplyvniť kvalitu života pacientov – v imunológii, onkológii, neurológii a virológii.

Pokrok, ktorý prináša zmenu

S našimi partnermi sme sa zaviazali k riešeniu najzávažnejších globálnych medicínskych výziev. Spolupracujeme s renomovanými partnerskými inštitúciami, univerzitami, klinickými expertmi, vládami a pacientskymi organizáciami. S využitím našich odborných znalostí spoločne vyvíjame maximálne úsilie, aby sme priniesli efektívne medicínske riešenia pacientom z celého sveta.

Stratégia

Máme jasné poslanie

Zameriavame sa na udržateľný rast a riešenie najnaliehavejších globálnych výziev v zdravotníctve. Naše ciele dosahujeme vďaka neustálemu vývoju nových inovatívnych liekov.

V skratke

O AbbVie

Zistite, ako AbbVie globálne prispieva k vedeckému pokroku.

Vedenie spoločnosti

Zoznámte sa s vedením našej spoločnosti

Poslanie nás všetkých v AbbVie - zlepšovať kvalitu života pacientov - má svoje pevné korene vo vedení našej spoločnosti. Jeho vízia a odborné znalosti určujú smer našim tímom, zatiaľ čo jeho záväzok pomáhať pacientom vytvára našu firemnú kultúru.

man running
AbbVie: odhodlanie prinášať zmeny

Spoznajte ich

Ocenenia

Ocenenia za našu prácu a aktivity

Sme hrdí na ocenenia, ktoré dostávame za našu nezištnú prácu pre miestne komunity po celom svete - od rešpektovaného zamestnávateľa až po ochranu životného prostredia.

Etické zásady a dodržiavanie predpisov

Určujeme spôsob, akým podnikáme

Každý člen tímu AbbVie sa denne riadi spoločným záväzkom správať sa eticky a dodržiavať stanovené predpisy. Naše etické zásady a predpisy zahŕňajú silné a stabilné vedenie, písomne dané štandardy, efektívne komunikačné kanály, pravidelné školenia, zodpovednosť,  transparentné hodnotenie a opatrenia, ktoré vedú k eliminácii prípadných rizík.

Pravidlá pre uverejňovanie informácií

Naše pravidlá

Spoločnosť AbbVie sa zaviazala, že bude plne transparentnou a zároveň bude striktne dodržiavať pravidlá pre uverejňovanie informácií.