Skip to main content

Podporujeme miestne komunity

Vážime si spoluprácu s našimi partnermi, s ktorými spoločne podporujeme miestne komunity

Transformatívne vzdelávanie

Poskytujeme naše zdroje a odborné znalosti študentom, aby mohli v budúcnosti uspieť.

Zapájanie sa zamestnancov

Naši zamestnanci venujú svoje odborné znalosti a čas miestnym komunitám, aby im pomohli meniť veci k lepšiemu.

Spolupráca s partnermi

Spolupracujeme s našimi partnermi na riešení nenaplnených zdravotných potrieb, aby sme pomohli pacientom zlepšiť kvalitu ich života.

Spolupráca s pacientskymi organizáciami

Dlhodobo spolupracujeme s pacientskymi organizáciami, aby sme dokázali lepšie porozumieť potrebám pacientov a prekážkam, ktorým musia pri zvládaní ochorenia a v každodennom živote čeliť. Naša spolupráca je založená na vzájomnom rešpekte a transparentnosti.

Transparentná spolupráca

V súlade s etickým kódexom EFPIA/AIFP Slovensko, AbbVie zverejňuje prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom  a zdravotníckym organizáciám.

Správa o zverejnení:
http://eutransparency.abbvie.com/2022_AbbVie_Slovakia_EFPIA_Report_Final.pdf

Podporné dokumenty: 
http://eutransparency.abbvie.com/2022_AbbVie_Slovakia_Supporting_Document_Final.pdf

Správa o zverejnení:
http://eutransparency.abbvie.com/2021_AbbVie_Slovakia_EFPIA_Report_Final.pdf

Podporné dokumenty: 
http://eutransparency.abbvie.com/2021_AbbVie_Slovakia_Supporting_Document_Final.pdf

Správa o zverejnení:
http://eutransparency.abbvie.com/2020_AbbVie_Slovakia_EFPIA_Report_Final.pdf

Podporné dokumenty: 
http://eutransparency.abbvie.com/2020_AbbVie_Slovakia_Supporting_Document_Final.pdf

Dokumenty sú dostupné aj na webstránke:

https://www.abbvie.com/our-company/ethics-compliance/physician-payments.html

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zdravotníckych odborníkov na účely zverejňovania prevodov hodnôt nájdete tu.