A young girl looking toward the camera surrounded by older women.

Vytvárať skutočný prínos

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. Je spôsobom, akým podnikáme – s  dlhodobým pozitívnym vplyvom na pacientov, zamestnancov aj miestne komunity. 

responsibility video still

Spoločenská zodpovednosť v číslach

Pozrite sa na príklady našej pomoci v roku 2018

employees hallways 2
Podnikáme zodpovedne

Vytvárame zodpovednú firemnú kultúru

Naša transparentná a inkluzívna firemná kultúra vedie k udržateľnému rastu. Jej súčasťou sú taktiež programy na podporu starostlivosti o zdravie a dodržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov po celom svete.

baby two doctors

Zlepšujeme zdravotnú starostlivosť

Pacient je pre nás vždy na prvom mieste

Zaviazali sme sa riešiť nenaplnené potreby pacientov a celosvetovo zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti. Pri všetkom, čo robíme, je pre nás pacient vždy na prvom mieste.

girl book classroom

Podporujeme miestne komunity

Zapájame sa všetci

Všetci spoločne riešime závažné celosvetové zdravotné výzvy. Spolupracujeme s našimi partnermi na riešeniach, ktoré významne pomôžu komunitám po celom svete.