Skip to main content

Vytvárať skutočný prínos

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme. Je spôsobom, akým podnikáme – s  dlhodobým pozitívnym vplyvom na pacientov, zamestnancov aj miestne komunity. 

35 miliónov USD

sme darovali na celosvetovú pomoc v boji s následkami pandémie COVID‑19

responsibility video still
Spoločenská zodpovednosť v číslach

Pozrite sa na príklady našej pomoci v roku 2018

Podnikáme zodpovedne

Vytvárame zodpovednú firemnú kultúru

Naša transparentná a inkluzívna firemná kultúra vedie k udržateľnému rastu. Jej súčasťou sú taktiež programy na podporu starostlivosti o zdravie a dodržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom našich zamestnancov po celom svete.

Zlepšujeme zdravotnú starostlivosť

Pacient je pre nás vždy na prvom mieste

Zaviazali sme sa riešiť nenaplnené potreby pacientov a celosvetovo zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti. Pri všetkom, čo robíme, je pre nás pacient vždy na prvom mieste.

275 pacientskych programov

AbbVie na podporu pacientov sme podporili celosvetovo v roku 2020

Podporujeme miestne komunity

Zapájame sa všetci

Všetci spoločne riešime závažné celosvetové zdravotné výzvy. Spolupracujeme s našimi partnermi na riešeniach, ktoré významne pomôžu komunitám po celom svete.