Skip to main content

Zmeňte možnosti na realitu

Zamestnanci AbbVie pracujú každý deň na tom, aby vyriešili závažné globálne výzvy v oblasti zdravotníctva.

Spája nás naše poslanie

Sme vedci, výskumní pracovníci, špecialisti na komunikáciu a marketing, výrobní experti aj odborníci na vzťahy s regulačnými úradmi. Sme taktiež rodičia, bratia, sestry, priatelia, dobrovoľníci aj lídri miestnych komunít. Spoločne každý deň vytvárame, objavujeme a prinášame nové spôsoby, ako zlepšovať ľudské zdravie.

Práca, ktorá nás napĺňa

Všetky kariérne cesty u nás vedú k rovnakému cieľu – zlepšiť kvalitu ľudského života. Ponúkame príležitosti k rozvoju, ktoré vám poskytnú možnosti inovovať, spolupracovať, pomáhať pacientom a rozvíjať svoje zručnosti.

Naša práca aj kariéra sa riadi piatimi princípmi

Mať pacienta vždy na prvom mieste

Prekonávať bariéry

Oceňovať tých najlepších

Ísť príkladom

Mať celosvetový dopad

Pracovné pozície

Všetky kariérne cesty vedú k rovnakému cieľu. Zlepšovať kvalitu ľudského života. 

Spoločnosť AbbVie vo svete

V každom z našich piatich regiónov poskytujeme širokú škálu pracovných príležitostí.

Inklúzia a diverzita

Pomáhame všetkým našim zamestnancom využívať svoj potenciál.