500 Milliliter Flasks on a White Background.

Náš prístup k inováciám spočíva v prepojení najnovších vedeckých poznatkov s úsilím nachádzať riešenie najnaliehavejších zdravotných výziev

Four test tubes filled with blue liquid.

Oblasti liečebného zamerania

Usilujeme sa o inovácie v rade terapeutických oblastí,
predovšetkým v onkológii, imunológii a virológii

Pripojte sa k nám a pomôžte zlepšovať kvalitu života pacientov

A young girl looking toward the camera surrounded by older women.

Pracujeme so zaujatím a sme zodpovední za svoju činnosť. Ideme nad rámec medicíny – usilujeme sa
o zlepšovanie kvality života pacientov aj miestnych komunít

Two older men sitting on a couch and having a conversation.

Pacient je pre nás vždy na prvom mieste – ako pri vývoji inovatívnych liekov, tak pri hľadaní spôsobov, ako zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti

A man wearing goggles stares into a tray of test tubes.

V AbbVie spájame vedecký pokrok s odbornými znalosťami a zaujatím, aby sme dokázali riešiť najťažšie zdravotné výzvy a významne tak prispievali k zlepšeniu kvality života pacientov