Slovensko - SLOVENČINA VYBRAŤ KRAJINU

NOVÉ PRÍSTUPY, NOVÉ MYŠLIENKY

Prostredníctvom investícií do výskumu a podpore prostredia, ktoré sa venuje inováciám, sme schopní objavovať a vytvárať produkty, ktoré sú riešením najnaliehavejších zdravotných problémov. Naše portfólio produktov, spolu s rozsiahlymi odbornými znalosťami v kľúčových oblastiach zdravotníctva a novými nádejnými molekulami vo vývoji, nám pomáha zmeniť život pacientov na celom svete.

Naše zanietenie pomáha pacientom

Inovácia je základným stavebným kameňom spoločnosti AbbVie ako globálnej biofarmaceutickej spoločnosti. Zameriavame sa na vývoj liekov, ktoré majú významný klinický účinok a poskytujú pacientom viditeľné výhody. Obzvlášť sa zameriavame na oblasti, kde existuje významná potreba takýchto riešení, ako napríklad hepatitída C, neurológia, imunológia, onkológia, chronické ochorenia obličiek a zdravie žien.

Prístup spoločnosti AbbVie k vedeckej inovácii stavia na pôsobivom zázname úspechov vo vývoji priekopníckych vedeckých poznatkov. Naši vedeckí pracovníci objavili a vyvinuli dva z prvých liekov na liečbu infekcie vírusom HIV, čím pomohli zmeniť perspektívu mnohých pacientov postihnutých týmto ochorením. Naša práca v oblasti imunológie priniesla úžitok pacientom s reumatoidnou artritídou, psoriázou, Crohnovou chorobou a inými chronickými autoimunitnými ochoreniami. Pokračujeme v rozširovaní vedeckého výskumu mnohých chorôb.


Partnerstvo hrá kľúčovú úlohu

Sme si tiež vedomí toho, že niektoré z najdôležitejších pokrokov v medicíne boli dosiahnuté vďaka dohodám o výskume a vývoji a na základe partnerstiev. Z tohto dôvodu máme snahu nájsť potenciálne nové spôsoby liečby nielen u nás v spoločnosti AbbVie, ale aj mimo nej. S cieľom nájsť riešenia pre pacientov na celom svete sa spájame do partnerstiev a spolupracujeme so spoločnosťami podobnými našej, ako aj s univerzitami, mimovládnymi organizáciami, či s inými relevantnými skupinami. Uvedomujeme si totiž, že spoločnými silami dosiahneme niekedy viac.
 

focusimg2_03

KĽÚČOVÉ OBLASTI

Medzi naše kľúčové terapeutické oblasti patrí hepatitída C (HCV), neurológia, imunológia, onkológia, ochorenie obličiek a zdravie žien.

Chcem sa dozvedieť sa viac... »

focusimg_02

Nové molekuly vo vývoji

Sme odhodlaní pokračovať vo výskume a vývoji perspektívnych molekúl s cieľom poskytovať pacientom nevyhnutnú liečbu.

focusimg_03

VÝSKUM A VÝVOJ

Naše úsilie je zamerané na oblasti, o ktorých sme presvedčení, že v nich môžeme mať zásadný pozitívny vplyv na liečbu ochorenia.

Pozrite sa na náš proces »

Opustiť stránku abbvie.sk

Vami požadovaná webová stránka AbbVie je určená pre obyvateľov príslušnej krajiny alebo krajín, ako je to uvedené na tejto sránke . V dôsledku toho môže obsahovať informácie o farmaceutických produktoch alebo ich použití, ktoré nie sú schválené v iných krajinách alebo regiónoch. Ak ste obyvateľom inej krajiny ako je tá, pre ktorú je príslušná webová stránka určená, obráťte sa, prosím, na lokálne pobočky AbbVie aby ste získali relevantné informácie o produkte platné v krajine Vášho pobytu.

Vami požadovaná webová stránka AbbVie môže byť v jazyku, ktorý sa líši od jazyka krajiny Vášho pôvodu.

Vami požadovaná webová stránka je špecifická pre daný produkt a nemusí byť optimalizovaná pre Vaše rozlíšenie obrazovky.

Želáte si pokračovať na túto webovú stránku AbbVie?

Koniec abbvie.sk

Poznámka

Kliknutím na odkaz "Áno", opustíte webové stránky AbbVie.

Spoločnosť AbbVie nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré sa dostanete po opustení týchto AbbVie webových stránok a tiež nie je zodpovedná ani za obsah ďalších webových lokalít odkazujúcich z týchto webových stránok. AbbVie Vám poskytuje tieto linky iba ako bonus a začlenenie akéhokoľvek odkazu/linku nepredstavuje prepojenie s webovou stránkou AbbVie.

Vami požadovaná webová stránka je špecifická pre daný produkt a nemusí byť optimalizovaná pre Vaše rozlíšenie obrazovky.

Želáte si opustiť túto stránku?