Slovensko - SLOVENČINA VYBRAŤ KRAJINU

NAPĹŇAME POTREBY PACIENTOV

Náš proces výskumu a vývoja začína vždy pacientom. Kladieme si tieto otázky a hľadáme na ne odpovede: Ktoré potreby pacientov nie sú aktuálne naplnené? Ako môžeme zlepšiť ich možnosti liečby? Ako môžeme pracovať tak, aby sme smerovali k lepším výsledkom? Začínať od potrieb pacientov nám pomáha sústrediť naše úsilie a pozornosť na jeden cieľ: pomôcť pacientom skvalitniť ich zdravie a životy.

focusimg1_03

Naše úsilie v procese objavovania a vývoja je zamerané na skupinu kľúčových terapeutických oblastí, v ktorých máme osvedčené odborné znalosti, a o ktorých sme presvedčení, že v nich môžeme mať ešte väčší pozitívny vplyv na samotné ochorenie a jeho zvládnutie. Medzi tieto kľúčové oblasti, na ktoré sa sústreďujeme, patrí hepatitída C (HCV), neurológia, imunológia, onkológia, ochorenie obličiek a zdravie žien.


RIEŠENIA ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Vírus hepatitídy typu C (HCV)

Náš protivírusový program sa zameriava na vývoj liečby hepatitídy typu C (HCV), ochorenie, ktorým trpí viac ako 170 miliónov ľudí na celom svete. Každý rok sa ním nainfikujú približne 4 milióny ďalších ľudí. Infekcia HCV môže potenciálne viesť k dlhodobým komplikáciám. Vedeckí pracovníci spoločnosti AbbVie pracujú na transformácii aktuálnych liečebných postupov skúmaním nového liečebného režimu bez interferónu u pacientov s HCV genotypu 1.


Neurológia/Bolesť

Vedieme inovatívny výskum molekúl zacielených na receptory v mozgu. Tieto receptory pomáhajú regulovať bolesť, náladu, pamäť a iné neurologické funkcie. Máme viacero molekúl, ako vo včasných, tak aj a pokročilých fázach klinického výskumu, študujúcich ovplyvnenie schizofrénie, chronickej bolesti, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby a sklerózy multiplex (MS). Tieto ochorenia postihujú milióny ľudí na celom svete.


Imunológia

Odborné skúsenosti spoločnosti AbbVie s biologickým liekom slúžia ako pevný základ na ďalší výskum v oblasti imunológie. Spoločnosť AbbVie skúma viacero ďalších ochorení vrátane spondyloartropatií, hidradenitis suppurativa a uveidíty. Naše programy vo včasnej fáze výskumu sú zamerané na výskum cielených perorálnych terapií aj biologických liekov. Vedeckí pracovníci spoločnosti AbbVie sú novátormi v terapeutickej oblasti protilátok, ktorí vyvinuli a vytvorili patentované protilátky s duálnou variabilnou doménou (DVD-Ig) umožňujúce vytvorenie kombinovaných biologických liekov určených na simultánne zacielenie na viaceré cesty zodpovedné za progresiu ochorenia.


Onkológia

Náš onkologický výskum je zameraný na objavovanie a vývoj cielených terapií účinkujúcich na procesy, ktoré potrebujú rôzne typy rakoviny na prežitie. Skúmame prístupy s malými aj veľkými molekulami a naše interné výskumné úsilie je vyvážené externou spoluprácou s farmaceutickým priemyslom, akademickou obcou a vládou. Spoločnosť AbbVie testuje 7 nových molekúl v oblasti onkológie v klinických skúškach, ktoré študujú viac ako 15 rôznych typoch rakoviny a nádorov, vrátane najrozšírenejších a najťažšie liečiteľných typov rakoviny, ako je napr. mnohopočetný myelóm a chronická lymfocytová leukémia.


Ochorenie obličiek

Chronické ochorenie obličiek (CKD), teda progresívna strata funkcie obličiek, postihuje len v USA a Európe 50 miliónov ľudí. Výskyt CKD stúpa spolu s vyšším výskytom diabetu (cukrovky), obezity a hypertenzie (vysoký krvný tlak). Nové molekuly vo vývoji v oblasti starostlivosti o obličky v spoločnosti AbbVie zahŕňajú potenciálne spôsoby liečby CKD a akútneho poškodenia obličiek, ktoré sú komplikáciou veľkých chirurgických zákrokov, čo predstavuje 1,2 milióna rizikových pacientov ročne.


Zdravie žien

Spoločnosť AbbVie sa v súčasnosti zameriava na vývoj molekuly na liečbu endometriózy a myómov maternice, ktoré postihujú viac ako 16 miliónov žien na celom svete. Obe tieto ochorenia sú veľmi rozšírené a sú spojené s množstvom príznakov, vrátane bolesti a neplodnosti. Vzhľadom na to, že súčasná liečba týchto ochorení nie je dostatočne účinná, máme potenciál vyplniť túto významnú terapeutickú medzeru.

Opustiť stránku abbvie.sk

Vami požadovaná webová stránka AbbVie je určená pre obyvateľov príslušnej krajiny alebo krajín, ako je to uvedené na tejto sránke . V dôsledku toho môže obsahovať informácie o farmaceutických produktoch alebo ich použití, ktoré nie sú schválené v iných krajinách alebo regiónoch. Ak ste obyvateľom inej krajiny ako je tá, pre ktorú je príslušná webová stránka určená, obráťte sa, prosím, na lokálne pobočky AbbVie aby ste získali relevantné informácie o produkte platné v krajine Vášho pobytu.

Vami požadovaná webová stránka AbbVie môže byť v jazyku, ktorý sa líši od jazyka krajiny Vášho pôvodu.

Vami požadovaná webová stránka je špecifická pre daný produkt a nemusí byť optimalizovaná pre Vaše rozlíšenie obrazovky.

Želáte si pokračovať na túto webovú stránku AbbVie?

Koniec abbvie.sk

Poznámka

Kliknutím na odkaz "Áno", opustíte webové stránky AbbVie.

Spoločnosť AbbVie nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré sa dostanete po opustení týchto AbbVie webových stránok a tiež nie je zodpovedná ani za obsah ďalších webových lokalít odkazujúcich z týchto webových stránok. AbbVie Vám poskytuje tieto linky iba ako bonus a začlenenie akéhokoľvek odkazu/linku nepredstavuje prepojenie s webovou stránkou AbbVie.

Vami požadovaná webová stránka je špecifická pre daný produkt a nemusí byť optimalizovaná pre Vaše rozlíšenie obrazovky.

Želáte si opustiť túto stránku?