Slovensko - SLOVENČINA VYBRAŤ KRAJINU

PRODUKTY

V tejto časti nájdete k vybranému produktu informácie pre pacienta – PIL (Patient Information Leaflet). Informácie o liekoch sú pravidelne aktualizované na základe nových poznatkov vyplývajúcich z medicínskeho výskumu.

Nižšie uvedené lieky sú marketované spoločnosťou Abbvie s.r.o. v Slovenskej republike. Informácie o užívaní sú určené len pre občanov Slovenskej republiky

PRODUKTY

Zoznam liekov Dostupnosť na trhu Odkaz na informácie o lieku
Duodopa intestinálny gél, gel ist 7x100 ml (vak PVC) áno Odkaz na informácie o lieku
Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.) áno Odkaz na informácie o lieku
Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere, sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero) áno Odkaz na informácie o prípravku
Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere, sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero) áno Odkaz na informácie o lieku
Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 6x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.) áno Odkaz na informácie o lieku
Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačkev, sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) áno Odkaz na informácie o lieku
Chirocaine 5 mg, con inf 10x10 ml (amp.PP) áno Odkaz na informácie o lieku
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE) áno Odkaz na informácie o lieku
Maviret 100 mg/40 mg filmom obalené tablety, tbl flm 84 (4x21)x100 mg/40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) áno Odkaz na informácie o lieku
Norvir 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 30x100 mg (fľa.HDPE) áno Odkaz na informácie o lieku
Synagis 100 mg/ml injekčný roztok, sol inj 1x0,5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) áno Odkaz na informácie o lieku
SEVORANE, vap inl 1x250 ml (fľ.PEN) áno Odkaz na informácie o lieku
Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 112 (4x28)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) áno Odkaz na informácie o lieku
Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) áno Odkaz na informácie o lieku
Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) áno Odkaz na informácie o lieku
Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 7 (7x1)x50 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) áno Odkaz na informácie o lieku
Venclyxto 10 mg filmom obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) áno Odkaz na informácie o lieku
Zemplar 5 µg/ml, sol inj 5x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.) áno Odkaz na informácie o lieku
Zemplar 1 µg kapsuly, cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) áno Odkaz na informácie o lieku
Zemplar 2 µg kapsuly, cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al) áno Odkaz na informácie o lieku

Opustiť stránku abbvie.sk

Vami požadovaná webová stránka AbbVie je určená pre obyvateľov príslušnej krajiny alebo krajín, ako je to uvedené na tejto sránke . V dôsledku toho môže obsahovať informácie o farmaceutických produktoch alebo ich použití, ktoré nie sú schválené v iných krajinách alebo regiónoch. Ak ste obyvateľom inej krajiny ako je tá, pre ktorú je príslušná webová stránka určená, obráťte sa, prosím, na lokálne pobočky AbbVie aby ste získali relevantné informácie o produkte platné v krajine Vášho pobytu.

Vami požadovaná webová stránka AbbVie môže byť v jazyku, ktorý sa líši od jazyka krajiny Vášho pôvodu.

Vami požadovaná webová stránka je špecifická pre daný produkt a nemusí byť optimalizovaná pre Vaše rozlíšenie obrazovky.

Želáte si pokračovať na túto webovú stránku AbbVie?

OPUSTIŤ ABBVIE.SK

Spoločnosť AbbVie už ďalej nenesie zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. 

Želáte si opustiť tieto stránky?