Skip to main content

Zameranie v onkológii

Objavujeme nové prístupy a mechanizmy účinkov, ktoré vedú k zastaveniu nádorového bujnenia.

Liečba založená na proteínoch

Vývoj proteínov sa sústreďuje na tvorbu a zostavenie syntetických proteínov s požadovanou funkciou.1

Malé molekuly

Malé molekuly sú zlúčeniny, ktoré ovplyvňujú bunkovú aktivitu a sú vyvíjané pre liečebné využitie. Môžu byť použité k preprogramovaniu, obnove alebo diferenciácii rôznych bunkových funkcií, na ktorých závisí rast a prežitie nádorových buniek. Súčasťou nášho výskumu je vytvoriť malé molekuly s určitými vlastnosťami, ktoré vedia zastaviť rast alebo šírenie nádorových buniek.2

Apoptóza alebo programovaná bunková smrť je základným prirodzeným procesom, ktorý slúži k eliminácii poškodených, nepotrebných či nebezpečných buniek v tele. Bunka, pri ktorej prebehne apoptóza, sa rozpadne a jej časti sú spotrebovávané inými bunkami, ktoré chránia telo pred prijímaním odpadového materiálu, nebezpečných mikroorganizmov a ďalšieho mimobunkového materiálu.Pri normálnych bunkách prebieha apoptóza ako sled dejov na molekulárnej úrovni a je vyvolaná bunkovým stresom alebo poškodením.3

Biologické lieky

Biologické lieky sú látky získané zo živých organizmov alebo z laboratórne vyrobených verzií týchto látok. Biologické lieky, často nazývané imunoterapeutiká, necielia na nádorové bunky priamo, ale stimulujú ľudský imunitný systém tak, aby proti nim sám bojoval. Oproti tomu iné biologické lieky, ako napríklad protilátky, cielia na nádorové bunky priamo a narušujú určitý bunkový proces, ktorý sa podieľa na raste a progresii nádoru. AbbVie skúma a vyvíja obidva typy liečby.4

Kombinované technológie

Jedným zo spôsobov zvýšenia liečebného potenciálu protilátok je ich kombinácia čiže „konjugácia“ s liekmi obsahujúcimi malé molekuly, čo im umožňuje spojiť schopnosť cieliť na určitý antigén s výhodou kombinovaného lieku.5 Ďalší spôsob zvýšenia liečebného potenciálu protilátok spočíva v použití technológie umožňujúcej tvorbu duálnej špecifickej protilátky, ktorá pôsobí proti dvom antigénom (niekedy taktiež nazývané dual-variable domain antibody).6

[1] Turanli-Yildiz B, Alkim C, Cakar ZP. Protein Engineering Methods and Applications. Protein Engineering. 2012;ISBN 9789535100379:33-58.

[2] Discovery of small molecule cancer drugs: Successes, challenges and opportunities, Mol Oncol, Aprio 2012;6(2):155-176.

[3] Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Cell death, Molecular biology of the cell (6th ed.). (pp. 1021-1034). New York, NY: Garland Science.

[4] National Cancer Institute FactSheet, Biological Therapies for Cancer: https://www.cancer.gov/publications/fact-sheets, do zdroja nahliadnuté 29. apríla 2014.

[5] Sassoon I, Blanc V. Antibody-drug conjugate (ADC) clinical pipeline: a review. Methods Mol Biol. 2013;1045:1-27.

[6] Eigenbrot, C. & Fuh, G. Two-in-One antibodies with dual action Fabs. Current Opinion in Chemical Biology. 2013; 17: 400-405.