Skip to main content

Špecializácia v imunológii

Na celý rad imunitne podmienených ochorení doposiaľ neexistuje žiadna liečba, alebo sú liečebné možnosti len veľmi obmedzené. Preto pracujeme na vývoji účinných liekov, ktoré by pacientom s týmito závažnými ochoreniami pomohli. 

O imunitne podmienených zápalových ochoreniach

Ľudia sú vďaka svojej vrodenej a získanej imunite dobre chránení pred infekciami spôsobenými patogénmi, akými sú baktérie, vírusy, plesne a parazity.

Pri mnohých autoimunitných ochoreniach, ako je napríklad reumatoidná artritída, v rôznych fázach choroby dochádza k aktivácii vrodenej aj získanej imunity. Spoločným menovateľom týchto chorôb je to, že sú imunitne podmienené, to znamená, že hlavnou príčinou je systémový zápal, navodený poruchou imunitného systému. Náš výskum a vývoj v imunológii sa zameriava práve na tieto imunitne podmienené zápalové ochorenia.

Reumatoidná artritída

Reumatológia

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (RA) je chronické progresívne zápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje najmä zápalom kĺbovej výstelky. Spôsobuje zápal, bolesť kĺbov, stuhnutosť aj opuchy a môže viesť až k trvalému poškodeniu kĺbov.

RA postihuje približne 1 % dospelej populácie (incidencia RA
v SR je 15–40 prípadov na 100 000 obyvateľov, prevalencia 0,5–1,0 % populácie2) v priemyselných krajinách, pričom ženy
postihuje až trikrát častejšie ako mužov.1,3

RA je imunitne podmienené ochorenie, pri ktorom telo napáda vlastné zdravé kĺby, čo časom vedie k strate ich funkčnosti.1 Dlhodobo môže RA viesť k obmedzeniu schopnosti vykonávať každodenné činnosti, ako napríklad otvorenie fľaše či dverí.4

Existujúca liečba RA sa zameriava na potlačenie špecifických častí imunitného systému, čo znižuje zápal a pomáha spomaliť rozvoj RA. Vedci nedávno zistili, že s rozvojom ochorenia sa v imunitnom systéme aktivujú rôzne signály pre šírenie zápalu.

Preto skúmame rôzne časti imunitného systému súvisiaceho s ochorením RA, aby sme našli ďalšie spôsoby, ako prerušiť zápalové procesy.

Juvenilná idiopatická artritída

Juvenilná idiopatická artritída

Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je imunitne podmienené ochorenie, ktoré zahŕňa rôzne formy chronickej artritídy. Postihuje deti vo veku do 16 rokov a mladšie.5,6 Existuje niekoľko podtypov JIA, z nich každý má iné prejavy: systémová artritída, oligoartritída, polyartritída (s prítomnosťou pozitívneho alebo negatívneho reumatoidného faktora), psoriatická artritída, artritída s entezitidou a nediferencovaná artritída.6

JIA je závažným a bolestivým ochorením, ktoré môže viesť až k trvalej invalidite.7 Postihuje približne 59 000 detí v Európe.8 Na Slovensku bola incidencia odhadnutá na 1,4/100 000 detí/rok a prevalencia 8,6 na 100 000 detí.9 Presná prevalencia závisí na podtype JIA, toto ochorenie však postihuje častejšie dievčatá ako chlapcov.10 V štúdiách sa zistilo, že pri viac ako tretine pacientov pretrváva ochorenie aktívne až do dospelosti.11

Typickými príznakmi JIA sú stuhnutosť pri prebudení, krívanie, citlivosť kĺbov, únava a opuchy kĺbov. Ochorenie postihuje rôzne kĺby tela vrátane kolien, členkov, kĺbov na rukách a na nohách, v niektorých prípadoch sú postihnuté aj vnútorné orgány.5,6 Zápal spôsobený ochorením môže obmedziť pohyblivosť postihnutých kĺbov12 a v závažnejších prípadoch môže spôsobiť problémy pri vývoji a raste kostí.7

Pre pacientov s týmto ochorením je dôležitá včasná diagnostika a liečba.  

Ankylozujúca spondylitída

Ankylozujúca spondylitída

Ankylozujúca spondylitída (AS) alebo artritída chrbtice je chronické multisystémové zápalové ochorenie. Postihuje najmä chrbticu, sakroiliakálne kĺby (prechod medzi chrbticou a panvou) a osový skelet (lebku, hrudný kôš a stavce).13 Dochádza pri ňom k zrastaniu stavcov a chrbtica sa stáva nehybnou. To spôsobuje bolesť a stuhnutosť od krku dole.14 Príznaky môžu byť mierne až závažné. AS môže časom viesť až k trvale nahrbenému postoju (charakter ohnutej bambusovej tyče).14

Napriek tomu, že príčina vzniku AS nie je doposiaľ známa, ochorenie je významne podmienené geneticky.14 AS postihuje približne 0,1 až 0,5 % dospelej populácie. Vyskytnúť sa môže v akomkoľvek veku, avšak najčastejšie to býva u mužov v období dospievania alebo medzi 20. až 29. rokom života.14

Najčastejším príznakom AS je postupný nástup bolesti v bedrovej oblasti sprevádzaný zápalom väzov a šliach, trvalá bolesť a stuhnutosť v oblasti zadku a bedier a abnormálne zrasty stavcov.15 AS je systémové ochorenie, ktoré sa môže prejavovať aj celkovými príznakmi, ako sú horúčka, únava, strata chuti k jedlu a zápal oka. Vo vzácnych prípadoch sa môžu objaviť aj ochorenia pľúc a srdca.15

V súčasnosti AS nemožno vyliečiť. Pre pacientov s týmto ochorením je však dôležitá včasná diagnostika a liečba.

Osteoartróza

Osteoartróza

Osteoartróza (OA) je ochorenie, ktoré postihuje celý kĺb – kĺbovú výstelku, chrupavku, väzy aj kosť.16

Osteoartróza je najčastejším chronickým ochorením pohybovej sústavy. Odhaduje sa, že v Európe postihuje viac ako 40 miliónov ľudí.17,18 Približne 40 % dospelých nad 70 rokov je postihnutých OA kolena a pri 25 % dochádza k obmedzeniu ich každodenných činností. OA je tak hlavnou príčinou invalidity starších osôb.19A

Osteoartróza najčastejšie postihuje ruky, kolená, chrbticu, bedrá a prsty na nohách. Medzi príznaky OA patria bolesti kĺbov, stuhnutosť, opuchy, počuteľné narážanie kĺbov na seba pri pohybe a ich obmedzená mobilita.17 Príčina OA nebola doposiaľ úplne objasnená, sú ale známe určité rizikové faktory, ako sú genetická predispozícia, vek, obezita a chybné postavenie kĺbov.19A

Z patofyziologického pohľadu sa má za to, že OA je výsledkom poškodenia kĺbovej chrupavky komplexným pôsobením genetických, metabolických, biochemických a biomechanických faktorov so sekundárnou zápalovou zložkou.19B Degenerácia chrupavky pri OA je dávaná do súvislosti s interleukinom-1 (IL-1), ktorý sa vyskytuje ako IL-1alfa (IL-1α) a IL-1beta (IL-1β), teda ide o dve veľmi podobné verzie rovnakej molekuly.20 IL-1 je zápalová molekula, ktorá môže prispievať k degradácii chrupavky.

Ložisková psoriáza 

Dermatológia

Psoriáza

Psoriáza (lupienka) je chronické imunitne podmienené ochorenie kože, ktoré spôsobuje, že kožné bunky sa množia príliš rýchlo. Telo sa týchto nadbytočných kožných buniek nestíha zbavovať, čo vedie k ich hromadeniu na povrchu kože a tvorbe bielych, striebristých alebo červených ložísk. Tieto ložiská sa najčastejšie objavujú na kolenách, lakťoch, vlasatej časti hlavy, rukách, nohách a bedrách.21

Bolo preukázané, že psoriáza je dedičná, avšak externé vplyvy, ako sú napríklad chladné a suché podnebie, infekcia, stres, fajčenie a niektoré lieky, ju môžu vyvolať tiež a zhoršiť jej priebeh. Fyzické poranenie kože môže naviac spôsobiť vznik ďalších ložísk.21 Psoriáza sa najčastejšie vyskytuje u dospelých, nie je nákazlivá a neprenáša sa dotykom.21 Ložisková psoriáza je bežné ochorenie, ktoré postihuje približne 2-3 % svetovej populácie (viac ako 125 miliónov ľudí na svete23). Na Slovensku sa odhaduje, že psoriázou trpí 200 tisíc ľudí24A, pričom sa lieči len 63 000 pacientov postihnutých touto chorobou.24B U pacientov s ložiskovou psoriázou môže dôjsť rovnako k rozvoju psoriatickej artritídy alebo k iným pridruženým ochoreniam, vrátane črevných zápalových chorôb.23

Rozsah postihnutia a dĺžka prejavov psoriázy sa pri jednotlivých pacientoch môže významne líšiť.

Pri závažnejších prípadoch ložiskovej psoriázy dochádza k zhoršovaniu prejavov lupienky, koža svrbí a je vo zvýšenej miere citlivá. Ložiská sa môžu spájať a pokryť veľkú oblasť alebo až celý povrch kože. Psoriáza môže postihovať aj nechty, kožu na dlaniach, na chodidlách alebo v intímnych oblastiach či vlasatú časť hlavy.22 Pacienti so psoriázou sú často voči okoliu uzatvorení a vyhýbajú sa činnostiam, pri ktorých by odhalili svoju kožu.25

Približne u 10 až 20 % pacientov so psoriázou sa objavuje taktiež psoriatická artritída, zápal kĺbov, ktorý môže viesť až k závažným deformitám.25

Psoriatická artritída

Psoriatická artritída

Psoriatická artritída je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje kĺby a kožu. Celosvetovo ňou trpí až 30 % z približne 125 miliónov pacientov so psoriázou.23,26 Pri psoriatickej artritíde dochádza ku kombinácii kožných prejavov, ako sú  šupinaté ložiská s červenou kožou, s príznakmi artritídy v podobe bolesti kĺbov a zápalu. V množstve prípadov tiež dochádza k postihnutiu nechtov na rukách aj na nohách.27

Diagnostikovať psoriatickú artritídu môže byť ťažké, najmä pri jej miernych formách a v ranných fázach ochorenia.28 Predchádzať dlhodobému poškodeniu kĺbov a tkanív však možno iba včasnou diagnostikou a následnou liečbou.29

Ochorenie postihuje temer rovnakou mierou mužov aj ženy. Obvykle sa prejaví medzi 36. až 40. rokom26, môže sa však rozvinúť v akomkoľvek veku. Štúdie v rodinách naznačujú, že až 40 % ľudí so psoriatickou artritídou má blízkeho príbuzného s rovnakým ochorením.30 Vedci tiež objavili určité genetické faktory, ktoré by mohli so psoriatickou artritídou súvisieť.30

Hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) je bolestivé chronické zápalové ochorenie kože, pre ktoré sú typické zápalové ložiská najmä v podpazuší a v slabinách, na zadku a pod prsami.31 Medzi fyzické príznaky patria bolestivé abscesy, zapálené hrčky, fistuly a zjazvenie v zápalových ložiskách.32,33

HS zostáva často nerozpoznaná, alebo je diagnostikovaná nesprávne či veľmi neskoro. Priemerná doba do určenia správnej diagnózy býva až 8 rokov.34,35,36 Medzi príznaky HS patria hlboké lézie s bolestivými hrčkami a abscesy, ložiská v podpazuší, v slabinách, na zadku a okolo pŕs, ktoré sa môžu striedavo objavovať a miznúť.34

Ochorenie sa najčastejšie objavuje po puberte, obvykle v priebehu 2. alebo 3. dekády života.37 HS môže byť progresívna a jej závažnosť sa môže s rozvojom ochorenia zvyšovať. Môžu s ňou byť spojené aj iné ochorenia, napríklad zápalové ochorenie čriev či problémy s kĺbmi. Dôležité je diagnostikovať toto ochorenie včas a nasadiť pacientovi čo najskôr vhodnú liečbu.38

Crohnova choroba

Nešpecifické črevné zápaly (IBD)

Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie čriev, ktoré môže postihnúť akúkoľvek časť tráviaceho traktu od úst až po konečník.39 Dochádza pri ňom k vzniku lézií na sliznici, ktoré sú dôsledkom zápalu prenikajúceho celou črevnou stenou. Medzi časté prejavy ochorenia patrí hnačka, kŕče a bolesti brucha, úbytok hmotnosti a horúčka.39

Na Slovensku je okolo 5 tisíc pacientov s Crohnovou chorobou (údaj k roku 2017) a tento počet stále rastie.40 Postihuje rovnomerne ženy aj mužov41, pričom častejšie sa vyskytuje v Severnej Amerike a v Európe.42 Crohnova choroba môže prepuknúť v každom veku, ale najčastejšie býva diagnostikovaná dospievajúcim od 15 rokov a dospelým do 35 rokov.42

Pre Crohnovu chorobu je typické striedanie období vzplanutia s obdobím remisie, kedy dochádza k útlmu príznakov ochorenia.43 Medzi jej komplikácie patrí tvorba fistúl - spojok, ktoré môžu spájať jednotlivé črevné kľučky medzi sebou alebo iným orgánom alebo spôsobiť nepriechodnosť čriev či absces.43

Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída je chronické zápalové ochorenie, ktoré spôsobuje vznik vredov v hrubom čreve a v konečníku.44 Zatiaľ čo Crohnova choroba napáda akúkoľvek časť tráviaceho traktu, toto ochorenie postihuje iba hrubé črevo a konečník a spôsobuje hnačku, kŕče v bruchu a úbytok hmotnosti.45 Pri ulceróznej kolitíde je zasiahnutá iba vnútorná výstelka črevnej steny.45

Na Slovensku trpí ulceróznou kolitídou asi 7 tisíc ľudí (údaj k roku 2017).40 Aj napriek tomu, že ochorenie môže prepuknúť kedykoľvek, obvykle je diagnostikované pacientom vo veku okolo 35 rokov.45 Tí môžu mať rôzne príznaky v závislosti od rozsahu ochorenia a závažnosti zápalu.45 Objavujú sa a miznú v obdobiach klinickej remisie, ktoré sa striedajú s epizódami vzplanutia ochorenia.45 Závažné vzplanutia tejto choroby si môžu vyžadovať hospitalizáciu a viesť až k život ohrozujúcim komplikáciám.46

Odhaduje sa, že 25 až 33 % pacientov s ulceróznou kolitídou musí v priebehu života podstúpiť operáciu. V dlhodobom horizonte ochorenie zvyšuje riziko rakoviny čriev. Niektorí pacienti môžu mať príznaky aj v iných častiach tela, napríklad bolesti kĺbov, problémy s očami alebo pečeňou.47

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes

Systémový lupus erythematodes (SLE), teda najčastejšia forma lupusu, sa prejavuje zápalmi rôznych orgánov v tele.48 Stanovenie správnej diagnózy je ťažké, pretože sa ochorenie môže prejavovať radom príznakov a postihovať obličky, pľúca, kožu, nervovú sústavu a muskuloskeletárny systém. V správe National Arthritis Data Working Group sa uvádza, že sa SLE vyskytuje častejšie u žien vo fertilnom veku, napriek tomu však táto choroba môže postihnúť mužov aj ženy v akomkoľvek veku. Najvyšší výskyt je u žien, Afroameričanov a osôb vo veku medzi 20 a 40 rokov.48 Napriek tomu, že príčina tohto ochorenia nie je známa, môže byť jej spúšťačom nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu a užívanie určitých liekov. Bola tiež zistená možná genetická predispozícia osôb, ktoré sú nositeľmi špecifickej formy génov pro Bcl-2 a IL-10, imunitnej signálnej molekuly, čím sú vystavení významnému riziku vzniku SLE.49 V mnohých prípadoch sa môže autoimunitná reakcia, pri ktorej imunitný systém napáda sám seba, vyskytnúť a byť detekovateľnou roky predtým, ako sa prejavia príznaky ochorenia. Tento nárast autoimunitnej aktivity môže pomôcť pri diagnostike ochorenia.50

Hoci je SLE často sprevádzaný zápalovou artritídou a začervenaním na tvári v tvare motýlích krídel, vyskytujú sa u pacientov neraz aj ďalšie príznaky, ako sú únava, malátnosť (pocit, keď sa človek celkovo necíti dobre), afty v ústach, kožná vyrážka, ktorá sa objavuje po vystavení sa slnečnému žiareniu, bolesti na hrudi, bolesti hlavy, pocity pálenia, mravčenie a svrbenie na koži, suché oči a sucho v ústach, zmena farby prstov na rukách i na nohách pri vystavení chladu a mierne vypadávanie vlasov. Postihnuté v rôznej miere môžu byť všetky orgánové systémy v tele.50

[1] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Handout on Health: Rheumatoid Arthritis. 2014. http://www.niams.nih.gov/health_info/rheumatic_disease/. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[2] Rovenský J., Reumatoidná artritída – klinický obraz, diagnostika a liečba Via pract., 2008, roč. 5 (1): 6–13

[3] Van Vollenhoven RF. Sex differences in rheumatoid arthritis: more than meets the eye. BMC Med. 2009;7(1):12.

[4] Srikesavan CS, Shay B, Szturm T. Test-retest reliability and convergent validity of a computer based hand function test protocol in people with arthritis. Open Orthop J. 2015;9:57-67.

[5] Southwood T, Szer I. Juvenile Idiopathic Arthritis. In: ABC of Rheumatology. Vol Wiley; 2010:Chapter 15. https://books.google.com/books?id=ehnQn0VZZ3kC&pg=PT201&lpg =PT201&dq=abc+of+rheumatology+juvenile+idiopathic+arthritis&source=bl&ots= wKwH_awciB&sig=Hhc01Wt9Mmrd8QiqqTvgjhe4sxo&hl=en&sa=X&ved= 0CDgQ6AEwAmoVChMI59j_tvu3xwIViReSCh1JOgjL#v=onepage&q=abc. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[6] National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Questions and Answers About Juvenile Arthritis. 2015. http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Juv_Arthritis/default.asp. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[7] Chang HJ, Burke AE, Glass RM. Juvenile idiopathic arthritis. JAMA. 2010;303(13):1328.

[8] Thierry S, Fautrel B, Lemelle I, Guillemin F. Prevalence and incidence of juvenile idiopathic arthritis: a systematic review. Joint Bone Spine. 2014;81(2):112-117.

[9] Černay, J., Birčák, D: Výskyt juvenilnej chronickej artritídy v SSR*. Čs. Pediat., 42, 1987, Nr. 4, p. 197- 200.

[10] Centers for Disease Control and Prevention. Childhood Arthritis. 2013. http://www.cdc.gov/arthritis/basics/childhood.htm. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[11] Malviya A, Johnson-Lynn S, Avery P, Deehan D, Foster H. Juvenile idiopathic arthritis in adulthood and orthopaedic intervention. Clin Rheumatol. 2009;28(12):1411-1417.

[12] Ding T, Hall A, Jacobs K, David J. Psychological functioning of children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis is related to physical disability but not to disease status. Rheumatology. 2008;47(5):660-664.

[13] Daikh DI, Chen PP. Advances in managing ankylosing spondylitis. F1000Prime Rep. 2014;6:78.

[14] WebMD. Arthritis and Ankylosing Spondylitis. 2015. http://www.webmd.com/back-pain/guide/ankylosing-spondylitis. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[15] Brent LH. Ankylosing Spondylitis and Undifferentiated Spondyloarthropathy. Medscape. 2015. http://emedicine.medscape.com/article/332945-overview. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[16] Srikulmontree T. Osteoarthritis. Am Coll Rheumatol. http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Osteoarthritis/. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[17] Lawrence R, Felson D. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States: Part II. Arthritis Rheum. 2008;58(1):26-35.

[18] Sarah R. Kingsbury, Hillary J. Gross, Gina Isherwood, Philip G. Conaghan, Osteoarthritis in Europe: impact on health status, work productivity and use of pharmacotherapies in five European countries, Rheumatology, Volume 53, Issue 5, May 2014, Pages 937–947, https://doi.org/10.1093/rheumatology/ket463

[19A] Oliviero F, Ramonda R, Punzi L. New horizons in osteoarthritis. Swiss Med Wkly. 2010;140:w13098.

[19B] Iannone F, Lapadula G. The pathophysiology of osteoarthritis. Aging Clin Exp Res 2003; 15 (5): 364–372

[20] Lee AS, Ellman MB, Yan D, et al. A current review of molecular mechanisms regarding osteoarthritis and pain. Gene. 2013;527(2):440-447.

[21] WebMd. Psoriasis – Topic Overview. 2015. http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/psoriasis/understanding-psoriasis-basics. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[22] World Health Organization. Psoriasis.; 2013. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB133/B133_5-en.pdf. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[23] Langham S, Langham J, Goertz H-P, Ratcliffe M. Large-scale, prospective, observational studies in patients with psoriasis and psoriatic arthritis: A systematic and critical review. BMC Med Res Methodol. 2011;11(1):32. doi:10.1186/1471-2288-11-32.

[24A] Bubla Peter, hovorca MZ SR, info.sk., Svetový deň psoriázy 29.10.2015

https://www.info.sk/sprava/77317/dve-tretiny-slovakov-so-psoriazou-sa-neliecia/

[24B] http://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Dermatovenerologia/ Cinnost_dermatovenerologickych_ambulancii_v_SR_2017.pdf

[25] Lui H. Plaque Psoriasis. Medscape. 2015. http://emedicine.medscape.com/article/1108072-overview. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[26] Gladman DD. Psoriatic arthritis. Dermatol Ther. 22(1):40-55.

[27] Angelillo MP. Psoriatic Arthritis. In: All About Arthritis. Vol iUniverse; 2009:40-45. https://books.google.com/books?id=_Gch5mIlSsYC&pgis=1. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[28] National Psoriasis Foundation. Tests to confirm diagnosis of psoriatic arthritis. 2015. https://www.psoriasis.org/psoriatic-arthritis/diagnosis/tests-to-confirm. Do zdroja nahliadnuté 15. mája 2016.

[29] National Psoriasis Foundation. About Psoriatic Arthritis. 2015. https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[30] Genetics Home Reference. U.S. National Library of Medicine. Psoriatic arthritis. August 2015. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/psoriatic-arthritis. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[31] Jemec GBE. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012:366:158-164.

[32] Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis Suppurativa: A Common and Burdensome, Yet Under-Recognised, Inflammatory Skin Disease. Postgrad Med J. 2014; 90 (1062):216-21.

[33] Esmann S, Jemec GB. Psychosocial impact of hidradenitis suppurativa: a qualitative study. Acta dermato-venereologica. 2011;91(3):328-332.

[34] L.J. Margesson, F.W. Danby. Hidradenitis suppurativa. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014; 28: 1013-1027.

[35] Dhaou BB, Boussema F, Aydi Z, Baili L, Rokbani L. Hidradenitis suppurativa (Verneuil’s disease). J Saudi Soc Dermatology & Dermatol Surg. 2013;17:1-5.

[36] Výsledky online prieskumu so vzorkou 315 medicínsky hodnotených pacientov z r. 2013

[37] American Academy of Dermatology. Hidradenitis suppurativa. K dispozici na adrese: https://www.aad.org/public/diseases/painful-skin-joints/hidradenitis-suppurativa. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[38] Collier F, Smith RC, Morton, CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013;346.

[39] U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Crohn’s Disease. 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022801/. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[40] Dražilová S., Gombošová L., et al, Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, 2020, https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/lf/vybrane-kapitoly-z-hepatologie-a-gastroenterologie.pdf

[41] Crohn’s & Colitis Foundation of America. What is Crohn’s Disease? 2015. http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-crohns-disease/. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[42] Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology. 2012;142(1):46-54.e42; quiz e30.

[43] Crohn’s & Colitis Foundation of America. The Facts About Inflammatory Bowel Diseases. 2014. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/updatedibdfactbook.pdf. Do zdroja nahliadnuté 25. mája 2016.

[44] U.S. National Library of Medicine. National Institutes of Health. Ulcerative Colitis. 2015. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ulcerativecolitis.html. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[45] Crohn’s and Colitis Foundation of America. What is Ulcerative Colitis? 2015. http://www.ccfa.org/what-are-crohns-and-colitis/what-is-ulcerative-colitis/. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[46] Mayo Clinic. Ulcerative colitis. 2015. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ulcerative-colitis/basics/definition/con-20043763. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[47] Crohn’s & Colitis Foundation of America. Living with Ulcerative Colitis. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/living_with_uc_brochure_final.pdf. Do zdroja nahliadnuté 26. mája 2016.

[48] Maidhof W, Hilas O. Lupus: an overview of the disease and management options. P T. 2012;37:240-249.

[49] Mehrian R, et al. Synergistic effect between IL-10 and bcl-2 genotypes in determining susceptibility to systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 1998 Apr;41(4):596-602

[50] D’Cruz DP. Systemic lupus erythematosus. BMJ. 2006;332(7546):890-894.