Skip to main content

Lieky

Zoznam liekov spoločnosti AbbVie dostupných na Slovensku

Nižšie sú uvedené lieky registrované držiteľom na Slovensku a aktuálne dostupné na slovenskom trhu.

Lieky

Zoznam liekov

Dostupnosť 
na trhu v SR

Odkazy na informácie 
o liekoch* 

Duodopa intestinálny gél, gel ist 7x100 ml (vak PVC) 

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku

Humira 20 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere, sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Humira 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere, sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere, sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl.)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Maviret 100 mg/40 mg filmom obalené tablety, tbl flm 84 (4x21)x100 mg/40 mg)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Maviret 50 mg/20 mg obalený granulát vo vrecku ÁNO Odkaz na informácie o lieku

RINVOQ 15 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním, tbl plg 28x15 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Skyrizi 75 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, sol inj 2x0,83 ml/75 mg (striek.inj.napl.skl.)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

SEVORANE, vap inl 1x250 ml (fľ.PEN)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Venclyxto 10 mg filmom obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl. dávka)

ÁNO Odkaz na informácie o lieku 

Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety, tbl flm 7 (7x1)x50 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl. dávka)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl. dávka)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl. dávka)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 112 (4x28)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl. dávka)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Zemplar 1 mikrogram mäkké kapsuly, cps mol 28x1 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Zemplar 2 mikrogramy mäkké kapsuly, cps mol 28x2 µg (blis.PVC/fluóropolymér/Al)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

Zemplar 5 mikrogramov/ml injekčný roztok, sol inj 5x1 ml/5 µg (liek.inj.skl.)

ÁNO

Odkaz na informácie o lieku 

*Informácie o používaní lieku sú určené len pre občanov Slovenska.